header photo

Välkommen till blogg.eda.se

Det här är en startsida för Eda kommuns bloggar, dock främst skolor och förskolor.Underställda bloggar representerar en verksamhet inom Eda kommun.

Gärdesskolans blogg
Gunnarsbyskolans blogg
Eda kommuns förstelärare i Bilds blogg
Eda kommuns förstelärare i Informations- & Kommunikationstekniks blogg
Eda kommuns förstelärare i so´s blogg
Eda kommuns förstelärare i svenskas blogg
  Bloggarnas skribenter ansvarar själva för det som skrivs på bloggen.

Du är välkommen att kommentera, men vi förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer vars innehåll kan strida mot svensk lag och god Internetsed.

Det kan gälla bland annat intrång i upphovsrätten, hets mot folkgrupp, förtal eller påhopp på enskilda personer.kontakta webbansvarig