Filmfestival i Eda


Har dina elever jobbat med film? Då kan de delta i filmfestivalen februari 2017.

Här kommer anvisningarna för kommunens projekt. Det är öppet för alla i kommunen som vill visa sina egna filmer.

Skapa film och delta i Eda filmfestival 2017!

Festivalen går av stapeln någon gång i februari 2017.

Alla som vill delta kan skapa en film och delta.

En jurygrupp kommer att granska filmerna innan festivalen.

Skolorna kommer att köra ”film” som ett ämne på Elevens val.

Här samarbetar skolorna och Fritids- och kulturavdelningen.

Det är dock öppet för alla som vill att delta i projektet. Föreningar, idrottslag, kompisgäng m.fl.

Träffar för alla kommer att arrangeras under projektets gång.

 

Kriterier för filmerna:

 • Filmerna som deltar i Eda filmfestival 2017 ska vara max 10 minuter långa.

 

 • Filmerna ska inte innehålla grovt våld, rasism/nazism eller pornografi.

   

 • Filmerna ska innehålla ett vårdat språk i förhållande till innehåll.

  Exempelvis kan en grupp välja att belysa problematiken kring mobbing. Då kan ett ovårdat språk eller ”elaka fysiska scener” användas. Detta är då ett skådespel för att ge filmen sin effekt.

   

 • Filmerna ska sparas på flyttbart media (usb, minnesenhet m.m.) så att de kan visas upp på biografen i Åmotfors.

   

 • Filmerna kommer att granskas av en jurygrupp innan festivalen. Jurygruppen har rätt att neka en film deltagande i festivalen om filmen bryter mot något av ovanstående kriterier.

Under filmfestivalen kommer skaparna, allmänheten och media att bjudas in och filmerna kommer att belönas med priser i olika kategorier.

 

 

Fredag den 14 på universitetet:

TEMADAG OM KREATIVITET OCH LÄRANDE I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Datum: Fredag 14 oktober
Plats: Karlstads universitet

Temadagen Kreativitet och lärande i förskola och skola inleds med en föreläsning av Anne Bamford, professor i pedagogik. Resten av dagen innehåller workshops och seminarier med exempel på hur olika kulturella uttryck så som musik, dans, teater, skrivande med mera kan integreras i pedagogisk verksamhet. Dagen avslutas med föreläsning av Astrid Assefa

Anne-Bamford

Anne Bamford är bosatt i London sedan ett antal år tillbaka och anställd av University of Arts. Efter att ha väckt stor uppmärksamhet med sin forskningsrapport Wow Factor – Global research compendium on the impact of the arts in education har hon hela världen som sitt arbetsfält. Rapporten som skrevs på uppdrag av Unesco och innehåller analyserat material från 170 länder visar på ett tydligt sätt att estetiska ämnen har en positiv inverkan på elevernas lärande. Läs mer om Anne Bamford i detta fina reportage av Carl-Magnus Höglund (text) och Maria Steén (bild).(öppnas i nytt fönster)

astrid_assefa

Astrid Assefa är skådespelare, sångare och regissör. Hon har varit chef för Dalateatern, suttit som ordförande i Dramatiska institutets styrelse och deltagit som expert i den statliga utredningen Invandringspolitiska kommittén.

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registrering och fika
09:00 – 10:15 Inledning och föreläsning av Anne Bamford (på engelska)
10:15 – 11:00 Utställning fika och mässa
11:00 – 12:00 Workshops/seminarier
12:00 – 13:15 Lunch + utställning och mässa
13:15 – 14:15 Workshops/seminarier
14:15 – 14:45 Fika
14:45 – 15:30 Avslutning med Astrid Assefa

Ladda ner inbjudan som PDF här(öppnas i nytt fönster)

ANMÄLAN

Anmäl dig genom att klicka här
www.kreatvitetochlarande.axaco.se (öppnas i nytt fönster)
Senaste anmälningsdag är måndagen den 3 oktober

KOSTNAD

Konferensavgift, 350 kr exkl moms. Fika och lättare lunch ingår
Student, deltagande inklusive enklare lunch, 80 kr inkl moms (64 kr ex moms). Fika ingår
Student, deltagande utan lunch. Fika ingår. Ingen kostnad

Temadagen arrangeras av Karlstads universitet tillsammans med Region Värmland. 
Medarrangörer till seminarier och workshops är Västanå teater, Värmlands museum och Riksteatern i Värmland.

Var kan eleverna hitta gratis bilder att använda i skolarbeten?

Creative Commons är en märkning som  tydligt talar om för den som vill använda bilden/musiken vad som gäller upphovsrättsmässigt. Du hittar information och sökmöjlighet på svenska på creativecommons.se. När du söker där kan du ändå inte ta för givet att det du hittar är fritt att använda. Gå alltid vidare till den sida där bilden/musiken finns och titta på märkningen, eftersom det finns flera olika nivåer på upphovsrätten. Det lönar sig att orientera sig lite på sidan så att man vet hur man gör när eleverna plötsligt är där och behöver något!

När du söker bilder på t.ex Google finns bildfilter som underlättar när du söker fria bilder. Klicka på Sökverktyg och sedan på Användarrättigheter, så kan du välja filtrering utifrån vad bilden ska användas till. Även här ska du kunna hitta märkning om du går in på den sida där bilden lagts ut.

KOMPETENSUTVECKLINGSDAG den 12 oktober

                    

Deltagare: Elsie Kristiansson, Kristin Andersson, Ann-Sofie Andersson, Ulrika Lundell, Ulrika Guldbrandsson,Marianne Karlsson, Mona Guttke

Program:

8.00 Vi börjar i bildsalen på Gunnarsbyskolan med introduktion till dagen.

Vad kan försteläraren bidra med ? Uppdraget! Vilka behov finns det?

Hur kan vi förbättra bildundervisningen i vår kommun? 

9.00-11.30  Praktiskt arbete med

1. Foto, redigering i photoshop (Elsie+)

2. Film, redigering i IMovie (Kristin+)

3. Färg på mellanstadiet. Material, vattenfärgsteknik, färglära, färgmodeller(Övriga?)

9.30-10.00 Fikapaus 

 

BRA PROGRAM PÅ UR

När du behöver lite extra inspiration för dig själv eller för eleverna finns det ett bra urval av nyproducerade filmer på UR under rubriken Bild Attityd. Jag har just tittat på filmen om att arbeta som skulptör, som går in lagom djupt i skultptörens tanke- och skissarbete. Passar perfekt för åk 9 som jobbar med skulpturer i blandteknik och snart är klara. Ansluter till det som man jobbar med och visar på hur man kan arbeta professionellt med liknande problem. Jag tycker det är viktigt att eleverna får se exempel på hur det vi gör på bilden sedan kan få en fortsättning i ett yrkesperspektiv. UR:s filmer ger perspektiv på bild i skolan och är exempel på vad som utgör den visuella kulturen som läroplanen talar om. 

 

 

 

 

 

http://www.ur.se/index.php/Produkter?product_type=programtv&typicalagerange=primary7-9&ur_subject_tree=Bild

Bild för att stärka identitetsskapandet

Vem är jag och vem kan jag bli?

är frågor som barn och tonåringar, i olika former, ägnar det mesta av sin tid åt. Om du lyckas pricka rätt med dina uppgifter, så att de berör detta tema, kan dina bildlektioner få ett riktigt lyft. Den här bilden är redigerad i Photoshop i årskurs 9 och består av tre bilder, två fotograferade av Ellen och Frida själva och en hämtad från internet. Här är målet att lära sig använda digitala verktyg och bilder hämtade ur andra sammanhang för att skapa en ny berättelse.

stjarnor_large

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=24438

I den här länken hittar du Stuhlmanns klassiska bok om frihandsteckning från 1872 som PDF. Klicka på Öppna som PDF och jämför med din undervisning idag!

Bedömningsstöd i bild för grundskolan

Under vårterminen 2016 kommer Eda kommun åter att granskas av skolinspektionen. Våra bedömningsmetoder och betygssättningen är aspekter som kommer att granskas. Det kan vara bra att ha uppdaterat sig, kanske också att prova nya dokumentationsmetoder inför din betygsättning. Skolverket har arbetat fram bedömningsstöd för Bild 4-6 som finns på länken https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrbil01_4-6/ovrigt-bedomningsstod . Det består av text, en cirkelmatris och en film (35 min. bra diskussioner med lärare, mycket väl värd att titta på). 

För Bild 7-9 finns samma typ av material på http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/bild/bild-1.230517. Titta på filmen som inledning, den väcker tankar, ger ideer och stöd för bedömning. Texten är hela 56 sidor, för den som vill ha en heltäckande bakgrund. I vardasgsstressen kanske vi kan välja att läsa valda delar!

Bildlärarsida på Facebook

Ett enkelt sätt att få kontakt med andra lärare i bild om du har frågor eller behöver lektionstips är "Bildrummet- inspiration för bildlärare" på Facebook.

Här skriver lärare från alla stadier, så åk 1 kan betyda både lågstadiet och gymnasiet. Det är enkelt att själv gå med och göra inlägg! 

 

 

1 2