Var kan eleverna hitta gratis bilder att använda i skolarbeten?

Creative Commons är en märkning som  tydligt talar om för den som vill använda bilden/musiken vad som gäller upphovsrättsmässigt. Du hittar information och sökmöjlighet på svenska på creativecommons.se. När du söker där kan du ändå inte ta för givet att det du hittar är fritt att använda. Gå alltid vidare till den sida där bilden/musiken finns och titta på märkningen, eftersom det finns flera olika nivåer på upphovsrätten. Det lönar sig att orientera sig lite på sidan så att man vet hur man gör när eleverna plötsligt är där och behöver något!

När du söker bilder på t.ex Google finns bildfilter som underlättar när du söker fria bilder. Klicka på Sökverktyg och sedan på Användarrättigheter, så kan du välja filtrering utifrån vad bilden ska användas till. Även här ska du kunna hitta märkning om du går in på den sida där bilden lagts ut.