BRA PROGRAM PÅ UR

När du behöver lite extra inspiration för dig själv eller för eleverna finns det ett bra urval av nyproducerade filmer på UR under rubriken Bild Attityd. Jag har just tittat på filmen om att arbeta som skulptör, som går in lagom djupt i skultptörens tanke- och skissarbete. Passar perfekt för åk 9 som jobbar med skulpturer i blandteknik och snart är klara. Ansluter till det som man jobbar med och visar på hur man kan arbeta professionellt med liknande problem. Jag tycker det är viktigt att eleverna får se exempel på hur det vi gör på bilden sedan kan få en fortsättning i ett yrkesperspektiv. UR:s filmer ger perspektiv på bild i skolan och är exempel på vad som utgör den visuella kulturen som läroplanen talar om. 

 

 

 

 

 

http://www.ur.se/index.php/Produkter?product_type=programtv&typicalagerange=primary7-9&ur_subject_tree=Bild