Skolvärlden om hur det är att vara den enda bildläraren på sin skola

Lärare i estetiska ämnen är ofta ensamma i sitt ämne på skolan och riskerar att stå utanför kollegialt lärande och ämnesutveckling. Läs artikel i tidningen Skolvärlden.

http://skolvarlden.se/artiklar/sa-loser-estetlararna-bristen-pa-kollegor