Bild för att stärka identitetsskapandet

Vem är jag och vem kan jag bli?

är frågor som barn och tonåringar, i olika former, ägnar det mesta av sin tid åt. Om du lyckas pricka rätt med dina uppgifter, så att de berör detta tema, kan dina bildlektioner få ett riktigt lyft. Den här bilden är redigerad i Photoshop i årskurs 9 och består av tre bilder, två fotograferade av Ellen och Frida själva och en hämtad från internet. Här är målet att lära sig använda digitala verktyg och bilder hämtade ur andra sammanhang för att skapa en ny berättelse.

stjarnor_large

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=24438

I den här länken hittar du Stuhlmanns klassiska bok om frihandsteckning från 1872 som PDF. Klicka på Öppna som PDF och jämför med din undervisning idag!