Bildlärarsida på Facebook

Ett enkelt sätt att få kontakt med andra lärare i bild om du har frågor eller behöver lektionstips är "Bildrummet- inspiration för bildlärare" på Facebook.

Här skriver lärare från alla stadier, så åk 1 kan betyda både lågstadiet och gymnasiet. Det är enkelt att själv gå med och göra inlägg!