Bedömningsstöd i bild för grundskolan

Under vårterminen 2016 kommer Eda kommun åter att granskas av skolinspektionen. Våra bedömningsmetoder och betygssättningen är aspekter som kommer att granskas. Det kan vara bra att ha uppdaterat sig, kanske också att prova nya dokumentationsmetoder inför din betygsättning. Skolverket har arbetat fram bedömningsstöd för Bild 4-6 som finns på länken https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrbil01_4-6/ovrigt-bedomningsstod . Det består av text, en cirkelmatris och en film (35 min. bra diskussioner med lärare, mycket väl värd att titta på). 

För Bild 7-9 finns samma typ av material på http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/bild/bild-1.230517. Titta på filmen som inledning, den väcker tankar, ger ideer och stöd för bedömning. Texten är hela 56 sidor, för den som vill ha en heltäckande bakgrund. I vardasgsstressen kanske vi kan välja att läsa valda delar!