Category Archives: åk1-3

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument

2017.03.09 kom regeringskansliet med en promemoria ang. "Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument" och innehåller flera ändringar och tillägg i så väl den generella läroplanen som i specifika kursplaner. Promemorian omfattar grundskolans alla stadier samt gymnasieeskolan och berör ett flertal ämnen men med tonvikt i matematik och teknikämnet. Texten finns att läsa i sin helhet på Regeringskansliets hemsida och kan laddas ner som PDF 

 

I den generella delen av läroplanerna förtydligas att skolans ansvar att:

 • eleverna utvecklar en förståelse för hur digitaliseringen på verkar både individen och samhället.
 • alla elever får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • eleverna utvecklar ett kritiskt och anvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och ser både möjligheter och risker.
 • eleverna kan värdera information som förmedlas via digital teknik som t.ex. text, video mm.
 • upmärksamma både möjligheter och risker med ökad digitalisering i sitt arbete med normer och värden.
 • skolbiblioteket används för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Matematik

Inom matematik ligger fokus i tilläggen på programmering genom algebra och algoritmer.
För åk1-3 främst genom att skapa stegvisa instruktioner bl.a. med hjälp av symboler.
I de högre åldrarna ska man även där arbeta med programmering, då i olika visuella programmeringsmiljöer men i åk7-9 också hur algoritmer kan användas i programmering för matematisk problemlösning.

För att arbeta med stegvisa instruktioner i åk1-3 tänker jag att man dels kan göra med digitala pussel som t.ex. Osmo men  också genom lekar där man t.ex. ritar upp rutsystem på marken eller golvet och låter eleverna "programmera" varandra att röra sig på ett visst sätt över rutsystemet utifrån skrivna instruktionsscheman och kommandon för att skapa en försåelse för hur enkel programmering kan fungera. När det gäller visuella programmeringsmiljöer för de högre åldrarna finns det ett flertal olika webbaserade plattformar som t.ex. Scratch som man kan använda eller appar som Swift Playground för iPad eller Lightbot.

Teknik

I teknikämnet ligger fokus till stor del på att programmera och styra fysiska konstruktioner.
I de lägre åldrarna färdiga robotar som t.ex. Code & Go Robot Mouse för att sedan i de högre åldrarna programmera och styra egna konstruktioner t.ex. med tekniklego eller annat. I åk7-9 kommer det också in ett moment kring verktyg för ritningar och simulering som t.ex. olika typer av Cad-program.

Samhällskunskap

I samhällskunskap lyfter tilläggen fram ditala medier och aspekter i arbetet med källkritik och urskiljer budskap, avsändare och syfte i alla typer av medier både traitionella och digitala.
För åk7-9 finns en aspekt om hur programmering och algoritmer påverkar den information vi får till oss genom vilka inlägg som sociala medier och sökmotorer visar oss. Det finns också en del om hur digitalisering påverkar t.ex. arbetsmarknaden.

Naturorienterande ämnen

Tilläggen i NO rör åk7-9 och tar upp digitala verktyg för simulering t.ex. appar med periodiska sytemet där man får se bilder av ämnet dess molykylära uppbyggna och användningsområden, atommodeller, anatomi osv. Det finns även här en tillägg om källkritisk granskning av information och fakta i alla typer av medier, både traditionella och digitala.

Svenska/SVa

Kursplanetexten i Sv/SvA tycker jag är mycket intressant ur perspektivet av digitala verktyg. Redan texten som idag finns i Lgr11 är refererar på flera punkter till hur man kan använda sig att text och språk i samband med digitala uttryckssätt som till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. I det nya tillägget tar man på ett ännu tydligare sätt upp "texter i digitala miljöer med länkar till interaktiva funktioner" för åk1-3. Detta kan syfta på t.ex. appar/dataspel där språkliga färdigheter tränas. För åk6 lyfts ansvarsaspeketen vid kommunikation vida digitala- och andra medier för och för åk7-9 vikten av källhänvisningar även vid användning av digitala medier utifrån en källkritisk perspektiv.

Slöjd

Det enda av de praktiska ämnena som finns representerade bland tilläggen och texten kan här tolkas på två olika sätt som inte behöver vara motstridiga utan snarare kan komplettera varandra.
Formuleringen lyder "Hur material kan kombineras med digital teknik" och när vi i ämneskollegiet Praktiskt- estetiska ämnen i kommunen diskuterade detta så tolkade vi det dels utifrån hur digital teknik kan användas för att kombinera olika material och dels utifrån att man kan kombinera slöjdmaterial med digitala funktioner. 
Det första kan innefatta t.ex. programerabara symaskiner, 3D-skrivare, egendesignade utskrifter på tryckmaterial osv. och det andra kan öppna upp för ämnesövergripande samarbeten t.ex. med Teknikämnet där man kan ge föremål skapade i slöjden ytterligare funktioner genom elektronisk utrustning. 

 

Selmas Saga – Programmering för de minsta

unnamedTillsammans med Julkalendern i SVT 2016 har Sveriges Television också släppt en app med ett enkelt spel där man styra Efraim von Tripplehatts luftskepp Valborg II mot tomtens rike. Varje dag öppnas en ny bana och man styr luftskeppet genom vindar mellan olika punkter på banan. För att styra luftskeppet placerar man pilar på rad nedanför banan som visar om det ska flyga uppåt, neråt eller rakt fram, inte helt olikt hur man programmerar händelser i ett programflöde.

Perfekt för de minsta eftersom man inte behöver kunna läsa för att spela utan bara kan tolka sumbolerna.
Appen finns för både Android och iOS och funkar på både mobiler och plattor.
Man kan också vara flera som delar på samma enhet eftersom man kan lägga till flera spelare som kan spara sina framgångar separat. Har man inte tillgång till iPads eller liknande eller hellre vill använda datorer så kan man spela spelet även på Barnkanalens hemsida. http://www.svt.se/barnkanalen/spel/

Bra grej att testa med anledning av Computer Science Education Week den här veckan!

Pris: Gratis!

Länkar:

https://itunes.apple.com/se/app/julkalendern-selmas-saga/id1178555993?mt=8&v0=WWW-EUSE-ITSTOP100-FREEAPPS&l=sv&ign-mpt=uo%3D4

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.svt.julkalendern2016

http://www.svt.se/barnkanalen/spel/

 

 

 

Skapa nya dokument i edWise

edwiseFör att kopiera med sig dokumentation från tidigare omdömen när man skapar nya inför läsåret så brukar man klicka sig in på elevens omdömesdokument och välja "Skapa nytt" i menyraden överst. För vissa elever saknas dock knappen Skapa nytt. Supportärende är skickat till edWise om detta men för att kunna jobba med omdömen så kan man kringgå problemet genom att skapa ett tomt dokument och kopiera dokumentationen manuellt.

 1. Logga in i edWise, klicka på "Dokumentera" och välj "Elevutveckling"
 2. Klicka på aktuell klass i vänsterspalten
 3. Välj Omdöme i menyraden och klicka på "Samtliga"
 4. Klicka på "Skapa Dokument"
 5. Markera klassen genom att klicka i cirkeln i det fönster som öppnas och klicka på "Nästa"
 6. Avmarkera alla elver genom att klicka i kryssruntan bedvid "Namn" och kryssa för bara den aktuella eleven och klicka "Nästa
 7. Välj den omdömesmall du vill använda och klicka "Nästa"
 8. I steg 4/5 behöver du inte göra något utan klickar dig bara vidare på "Nästa"
 9. Kryssa i att du inte vill meddela någon
 10. Klicka på "Spara och Avsluta"

Nu har ett nyt tomt omdömesdokument skapats för eleven.
Om du vill kopiera dokumentation från föregående omdöme till det nuvarande kan du öppna omdömesöversikten i 2 olika fönster eller flikar samtidigt och välja "föregående" i den ena översikten och öppna det föregående omdömet för eleven.
Sedan kan du manuellt kopiera text från det gamla omdömet genom att markera texten, högerklicka och välja Kopiera, gå till det nya dokuementet, öppna redigeringsrutan, högerklicka där du vill klistra in teten och välj Klistra in.
Det man kryssat i matrisen går inte att kopiera så det får man bara kolla vad man klickat i och göra likadant i det nya omdömet om inga förändringar skett. 

iBooks Author – Skapa interaktiva e-böcker för iPad

icon256Om man använder iPads med sina elever så kan man skapa eget interaktivt material som enteraktiva e-böcker med
programmet iBooks Author från Apple som finns att ladda ner gratis från Mac App Store. I programmet kan man välja mellan många olika layoutmallar som man kan utgå ifrån och har sedan stora möjligheter att anpassa innehåll och utseende på sin e-bok. iBooks Author har även stöd för en rad olika mediatillägg som man kan lägga in i e-boken. Förutom text och bilder kan man lägga in filmklipp, bildspel från Keynote, interaktiva krysslistor och bilder, 3D grafik mm.


Ett kraftfullt men enkelt verktyg om man vill skapa alternativa arbetsmaterial till sina elever och utnyttja de iPads man har på ett mer utvecklat och avancerat sätt!

http://www.apple.com/se/ibooks-author/

Scribus – gratis publiceringsprogram

200px-Scribusicon-blueAtt jobba med en skoltidning kan vara ett bra samarbetsprojekt att arbeta ämnesövergripande med.
Eftersom en tidning kan innefatta i stort sett vad som helst så blir det ganska flexibelt och kan samtidigt hjälpa till att lyfta upp och föra ut bra saker som man jobbar med på skolan så föräldrar och andra kan ta del av det.


För att göra en skoltidning som verkligen ser ut som en riktig tidning behöver man någon form av publiceringsprogram där man kan samla alla bilder och texter som ska finnas med. Man kan använda ett vanligt textdokument men för att få lite mer frihet och lite fler möjligheter kan det vara en poäng att testa ett mer specialiterat program.

Många skolor använder ett gratis "open source-program" som heter Scribus som också rekommenderas av Mediekompass Värmland-Dalsland. https://medievarmland.wordpress.com/skoltidningstips/

Scribus liknar till viss del Microsoft Publisher och funkar för både Mac och PC.
Man kan använda färdiga mallar i programmet för att komma igång som man sedan kan anpassa efter sina behov och det finns också bra instruktioner och instruktionsfilmer till programmet på nätet.

http://www.scribus.net

Skriva ut från iPad via Novell iPrint

unnamedVia Novells iPrint-app kan man nu skriva ut trådlöst på alla skolorna i Eda kommun direkt från sin iPad.

Gär såhär:

1. Ladda ner appen Novell iPrint från AppStore.
Öppna AppStore och sök på "iprint" så kommer appen upp överst.
Klicka på "Hämta", appen är gratis.

 


2. Konfigurera
När appen laddats ner till din iPad klickar du på iPrint ikonen på hemskärmen för att öppna den. Skriv in adressen iprint.edu.eda.se i det fönster som öppnas.
Klicka på "Configure".

3. Logga in 
Ett inloggningsfönster öppnas och du kan logga in med ditt vanliga Novell-användarnamn och lösenord som du använder på skolans PC-datorer. Det använder du sedan varje gång du ska logga in i appen för att skriva ut.

4. Lägg till skrivare 
Klicka på knappen "Printers" i nederkanten av skärmen.
Klicka på "+" uppe i vänstra hörnet på skärmen och välj de skrivare du brukar använda genom att klicka på dem i listan.
Då visas en stjärna bredvid skrivarens namn i listan och när man klickat i de skrivare man vill ha tillgång till klickar man på "Done".

5. Skriva ut
När du skrivit ett dokument i någon app på på iPaden och vill skriva ut det klickar du på ikonen som ser ut som en ruta med en pil som pekar uppåt och väljer sedan "Öppna i…" i menyn som visas.
Då får du upp en lista med appar och kan välja att öppna dokumentet i iPrint-appen och skriva ut den genom att trycka på "Print".

 

IMG_0620 IMG_0621 IMG_0622 IMG_0623
 

Mentimeter

mentimeter-og-9943f2771f0e9ddcf6435156ae634c6cMentimeter är ett enkelt och smidigt webbverktyg för att göra webbaserade omröstningar via dator, iPad eller iPhone. I gratisversionen av tjänsten så kan man skapa omröstningar med 2st frågor men man kan skapa flera olika omröstningar som sparas på ditt konto och kan återanvändas om och om igen. Man väljer vilken typ av fråga man vill ha, stapeldiagram, skalfrågor osv. lägger enkelt till svarsalternativ och väljer hur många alternativ man ska kunna rösta på.

 

Sedan klickar man på start-knappen och en sida med ett interaktivt diagram öppnas där man i realtid kan följa hur rösterna kommer in och man ser också hur många som har röstat. Överst på sidan finns länken som eleverna ska gå in på tillsammans med en kod som öppnar omröstningen. De klickar i de alternativ de vill rösta på och skickar in sin röst genom att trycka på "Submit". 

Har man fler frågor öppnar man sedan upp nästa fråga genom att klicka på pilen framåt och eleverna får upp den nya frågan genom att uppdatera sidan på sina enheter.

Enkelt och roligt sätt att göra omröstningar i klassrummet!

Länk:
www.mentimeter.com

bild