Category Archives: edWise

Skapa nya dokument i edWise

edwiseFör att kopiera med sig dokumentation från tidigare omdömen när man skapar nya inför läsåret så brukar man klicka sig in på elevens omdömesdokument och välja "Skapa nytt" i menyraden överst. För vissa elever saknas dock knappen Skapa nytt. Supportärende är skickat till edWise om detta men för att kunna jobba med omdömen så kan man kringgå problemet genom att skapa ett tomt dokument och kopiera dokumentationen manuellt.

  1. Logga in i edWise, klicka på "Dokumentera" och välj "Elevutveckling"
  2. Klicka på aktuell klass i vänsterspalten
  3. Välj Omdöme i menyraden och klicka på "Samtliga"
  4. Klicka på "Skapa Dokument"
  5. Markera klassen genom att klicka i cirkeln i det fönster som öppnas och klicka på "Nästa"
  6. Avmarkera alla elver genom att klicka i kryssruntan bedvid "Namn" och kryssa för bara den aktuella eleven och klicka "Nästa
  7. Välj den omdömesmall du vill använda och klicka "Nästa"
  8. I steg 4/5 behöver du inte göra något utan klickar dig bara vidare på "Nästa"
  9. Kryssa i att du inte vill meddela någon
  10. Klicka på "Spara och Avsluta"

Nu har ett nyt tomt omdömesdokument skapats för eleven.
Om du vill kopiera dokumentation från föregående omdöme till det nuvarande kan du öppna omdömesöversikten i 2 olika fönster eller flikar samtidigt och välja "föregående" i den ena översikten och öppna det föregående omdömet för eleven.
Sedan kan du manuellt kopiera text från det gamla omdömet genom att markera texten, högerklicka och välja Kopiera, gå till det nya dokuementet, öppna redigeringsrutan, högerklicka där du vill klistra in teten och välj Klistra in.
Det man kryssat i matrisen går inte att kopiera så det får man bara kolla vad man klickat i och göra likadant i det nya omdömet om inga förändringar skett.