Skärminställningar – Mac

MacinstallningarNär man använder Mac tillsammans med en projektor eller någon annan extern skärm så är det ibland en fördel att den externa skärmen visar exakt samma sak som datorns skärm, dvs. skärmdubblering.
Men ibland kan det vara bättre att använda den externa skärmen som ett separat skrivbord dit man kan dra saker som man vill att eleverna ska se.

 

Detta gör dels att eleverna får en renare bild att titta på och så kan man samtidigt använda datorns skärm till andra saker som t.ex. för att föra frånvaro eller anteckningar som inte eleverna behöver se. Det är enkelt att byta mellan dessa lägen så att man kan anpassa efter vad som fungerar bäst för tillfället.

Skarmar


1. Koppla in skärmen/projektorn och slå på den.

2. Klicka på Inställningar.

3. Klicka på Bildskärmar

4. Klicka på Uppställning.

 

För att visa samma sak på båda skärmarna klickar man in alternativet  "Skärmdubblering". Vill man istället använda skärmarna separat ser man till att alternativet inte är ikryssat.

Om man väljer att använda skärmarna som separata "skrivbord" ser man dem representerade av 2t blå rektanglar där den primära skärmen  markeras av att den har en vit rand överst som representerar menyraden överst på skärmen. Beroende på var man vill ha den externa/expanderade skärmen i förhållande till den primära skärmen kan man klicka och dra runt den blå rektangeln. Det har betydelse för vilket håll du drar det du vill ska visas på den externa skärmen från datorns skärm.

För skärmarna ska fundera så bra som möjligt tillsammans är det oftast bäst att välja "Optimera för: Inbyggd skärm".Då kommer den externa skärmen att automatiskt anpassas efter datorns skärm.

SkarmuppstallningUpplosning