3D-penna ett nytt verktyg för bildämnet

Polaroid Play är en liten, billig, handhållen 3D-skrivare som man kan använda för att skulptera tredimensionella föremål i PLA-plast för hand. PLA-tråd finns i flera färger och matas in i den bakre ändren av "pennan", innuti maskinen värms den upp och kommer ut mjuk i andra ändan så att man kan skulptera med den. Spetsen på pennan är lite varm när man använder den men plasten svalnar och stelnar mycket snabbt. 

Att använda en 3D-penna känns nästan magiskt genom att man kan rita i tomma luften och man kan skapa allt från smycken till rörliga modeller och 3D-konstverk.

Med tanke på att verktyget är varmt i änden så är det kanske inget man gör med de yngsta eleverna men priset gör att den definitivt är möjlig att införskaffa till grundskolan och även att köpa flera exemplar så att många elever kan testa samtidigt.

Pris: 399kr

Länk: http://www.clasohlson.com/se/3D-penna-Polaroid-Play-3D-Pen/38-8224 

3D-skrivare för slöjd & bild

3D-skrivare har funnits på marknaden ett tag och används både av designers och inom tillverkningsindustri som ett sätt att ta fram enkla och billiga modeller och protoyper. Idag finns 3D-skrivare i en mänd storlekar, modeller och prisklasser, allt ifrån små skrivbordsmodeller upp till stora robotar som kan producera hela byggnader. Tackvare att utvecklingen har gått framåt, tekniken har förenklats och därmed kunnat bli billigare så möjliggör detta för skolor att också använda sig av den i undervisningen vilket kan ge möjligeter till att använda material och arbetssätt som inte tidigare varit möjligt. T.ex. har man bl.a. på teknikprogrammen inom gymnasieskolan använt 3D-skrivare i flera år men man mycket väl också kunna använda det inom flera ämnen i grundskolan.

I mars 2017 kom regeringskansliet med ett förslag på tillägg till den befintliga kursplanen (Lgr11/Lgy11) där fokus på elevernas digitala kompetens stärks ytterligare bl.a. i slöjdämnet och användandet av 3D-skrivare faller väl in under det och skulle kunna vara ett sätt att arbeta för att komplettera de tekniker som behandlas idag.

"Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker i årskurs 7–9: Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik." 

3D-skrivare finns att köpa hos de flesta teknikåterförsäljare och enkla modeller ligger mellan 5000-10000kr.

Länkar:
http://www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf​
https://www.dustin.se/product/5010993851/finder-creative-tools-special-edition-2ar-serviceavtal
http://www.clasohlson.com/se/3D-skrivare-FlashForge-Finder/38-7720