Ny funktion i Office 365 – ”Kopiera till”

Om man ska dela ett dokument via en grupp så tycker jag att det bästa är att lägga en separat kopia i gruppen så att man har kvar ett original i sin OneDrive. 
Tidigare om man velat lägga en kopia av en fil från t.ex. sin OneDrive i en grupp i Office 365 så har Microsofts rekommenderade metod varit att ladda ner filen till sin dator, gå till den aktuella gruppen och där ladda upp filen igen. Men ganska nyligen har man lagt till funktionen "Kopiera till" som gör att man kan kopiera filerna direkt från sin OneDrive till en grupps dokument.
Funktionen har fungerat lite si och så i början men nu fungerar den jättebra!

  1. Högerklicka på filen du vill kopiera i din OneDrive
  2. Klicka på "Kopiera till" i den meny som öppnas 
  3. Klicka på den grupp du vill kopiera filen till i fönstret som öppnas till höger på skärmen
  4. Finns det undermappar i gruppen kan du också klicka dig in i dem
  5. Klicka på knappen "Kopiera hit"