Använda sparade mallar i Office 365

I och med den pågående övergången till Office 365 så har man nu flyttat över de mallar och dokument som tidigare fanns i den så kallade "Webbkatalogen" på kommunens server till SharePoint i Office 365 under:
SharePoint – Gruppwebblats – Dokument – Webkatalog 

När man ska hämta ett dokument i mappen, t.ex. en blankettmall som man vill använda och skriva i kan man göra på ett par olika sätt beroende på vilken filtyp mallen är sparad i och vad man tycker är bäst. 

Man kan inte skriva direkt i mallen utan man måste först kopiera den och göra den till sin egen.
Är det en .doc eller .exl-fil man ska använda fungerar det bra att använda den direkt i Word Onlie eller Excel Online Office 365, men är det en .odt eller .ott-fil så kan det vara bättre att ladda ner den och använda Libre Office för att skriva i dokumentet.

För att kopiera dokument till din One Drive kan man göra så här:

  1. Klickar man sig fram till dokumentmallen i mappen
  2. Högerklickar på filen man vill använda
  3. Välj "Kopiera till" i den meny som öppnas
  4. Välj "Din OneDrive" i det fönster som öppnas och klicka dig fram dit du vill spara mallen
  5. Klicka "Kopiera hit" för att spara en kopia av dokumentet till din One Drive

Mer om hur du kan använda funktionen "Kopiera till" för att dela dokument till grupper finns i inlägget "Kopiera till"

För att ladda ner en kopia till din dator kan man göra såhär:

  1. Klicka dig fram till dokumentmallen i mappen 
  2. Högerklicka på filen man vill använda
  3. Välj "Ladda ner" för att spara en kopia på din dator

Tips: Om man tycker att det är enklare så kan man istället klicka till vänster om filnamnet för att "bocka för" filen och sedan klicka på "Ladda ner" i menyraden högt uppe på sidan. Ibland kan en del av rubikerna i menyraden vara dolda och för att kunna klicka på dem behöver man klicka på de tre prickarna längst till höger i menyraden och öppna upp de dolda rubrikerna som en rullgardinsmeny.