svenska.se

svenska.se är en praktisk hemsida där man kan söka i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), Svensk Ordbok (SO) och Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) samtidigt.

SAOL inne­håller cirka 126 000 uppslags­ord. Ordlistan betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska, men det finns även viss information om ords betydelser.

 

SO utkom 2009 och ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska.  Dessutom ger SO information om ordens historia. Med sina cirka 65 000 uppslags­ord är SO ett hjälp­medel för att förstå ord i texter och skriva egna texter. I denna ord­bok kan man även höra hur uppslags­orden uttalas.

SAOB är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till idag och omfattar 37 band och cirka 500 000 uppslags­ord. Det första bandet trycktes år 1898, det senaste 2017. Idag är artiklarna avretfärdiga och publicerade.

SAOL och SO finns också som appar för Android och iOS.

 

Källa: Svenska Akademien, svenska.se

Länkar:

svenska.se 
https://itunes.apple.com/se/app/saol/id482044349?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/svensk-ordbok-utgiven-av-svenska-akademien/id1036105642?mt=8#