Digitala lektioner från IIS

Att implementera digitalisering och programmering i sin undervisning kan kännas utmanande särskilt om man själv inte har så mycket erfarenhet av mer avancerad dataanvändning och programmering sedan tidigare. Internetstiftelsen i Sverige har därför tagit fram digitala lektioner som man som lärare kan använda tillsammans med sina elever där man förutom programmering även tar upp källkritik, säkerhet, integritet mm.

 

Det mesta av lektionsmaterialet är kategoriserat för åk1-6 men kan även användas på ett anpassat sätt för åk7-9. Lektionerna finns samlade på https://digitalalektioner.iis.se/ och finns kategoriserat utifrån stadie och ämne.

På ISS Youtube-kanal finns också filmer där de bl.a. förklarar begrepp kring digitala verktyg, IKT och programmering.

Länkar 

https://digitalalektioner.iis.se/

https://www.youtube.com/watch?v=FjsGnF4R0qY&list=PLtDs7N_g_eiaOtLMzwMVDrmF6pvptntsC