Trast – Trygga barn på nätet

Trast är ett initiativ och en organisation som jobbar för att öka tryggheten för barn på Internet genom att försöka motverka oönskad anonymitet och så kallad ”gromning”. Man håller just nu på att utarbeta en tjänst där man som förälder kan skapa ett konto, identifiera sig via mobilt bank-id och sedan lägga till sina barns sociala medier. Barnen/ungdomarna behöver också ge sitt medgivande att Trast får tillgång till att se vilka som kontaktar dem på sociala medier. Man säger själva att detta inte är för att övervaka vad man pratar om i sociala medier utan bara för att se vilka man pratar med.

 

 

Om en vuxen kontaktar ett barn som är anslutet till Trast så får vederbörande ett meddelande om att man behöver registrera sig via bank-id hos dem för att fortsätta att kommunicera med barnet i fråga.

Ett intressant initiativ som fått en del uppmärksamhet och ett aktuellt och viktigt ämne att fortsätta att diskutera, hur vi gör miljön på nätet trygg för barn och unga.   

Man söker också just nu pilotskolor som vill vara involverade i projektet kring lanseringen under 2018. Anmälan görs på trastpanatet.se 

Länkar:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6614065
http://trastpanatet.se

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gromning

 

Talsyntes i Word Online

Om man vill kunna använda talsyntes när man skriver för att lyssna på texten och snabbt kunna gå tillbaka och korrigera det man skrivit så finns den funktionen inbyggd i Word Online. Öppna ett dokument och välj "Redigera i Webbläsaren". 

1. Klicka på "Visa" i menyraden.

2. Klicka på "Avancerad läsare" till vänster. 

3. Klicka i texten där du vill att uppläsningne ska starta.

4. Klicka på "Play-knappen" längst ner på sidan.

5. Klicka på "Paus" när du vill stanna uppspelningen.

 

Uppe till höger på sidan finns kontroller så att man kan ställa in t.ex. uppläsningshasigheten, färgtema, avstånd mellan orden, markera stavelser mm.

Apptips: Office Lens

Office Lens är en enkel, smidig och gratis skannings-app från Microsoft som gör att man kan med hjälp av kameran i sin mobil eller iPad kan fotografera papper och whiteboardtavlor och få dem automatiskt perspektivkorrigerade osv. så att de ser ut som inskannade dokument och är lätta att läsa. 

Man kan sedan välja var man vill spara det skannade materialet, endera i olika aplikationer i Office 365 som OneNote, E-post eller OneDrive, som en PDF-fil eller bara direkt till enhetens bilder-app.

Perfekt för att plåta av anteckningar på tavlan, elevarbeten, schema, uppgifter mm. En app som borde finnas i varje elev och lärares smartphone eller iPad!

Länk: https://itunes.apple.com/se/app/office-lens/id975925059?mt=8

Material om undgomar och internet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller MUCF har under flera år gett ut en serie böcker under rubriken: "Unga, sex och internet" i samarbete med flertalet forskare och sakkunniga på området.

Flera av publikationerna finns att ladda ner gratis i PDF-format från myndighetens hemsida, https://www.mucf.se/unga-sex-och-internet. Där finns material som berör exploatering av unga på nätet och förebyggande åtgärder och instanser för att motverka detta.

MUCF har också en jättebra kanal på Youtube där man bl.a. presenterar olika projekt och där mycket videomaterial som tidigare fanns att köpa på DVD idag finns att ta del av gratis.

Länkar:
www.mucf.se/publikationer/projekt/sexexpo
www.youtube.com/channel/UCsk7kbVmMjLOblDZh21YWNg/videos​

 

 

3D-penna ett nytt verktyg för bildämnet

Polaroid Play är en liten, billig, handhållen 3D-skrivare som man kan använda för att skulptera tredimensionella föremål i PLA-plast för hand. PLA-tråd finns i flera färger och matas in i den bakre ändren av "pennan", innuti maskinen värms den upp och kommer ut mjuk i andra ändan så att man kan skulptera med den. Spetsen på pennan är lite varm när man använder den men plasten svalnar och stelnar mycket snabbt. 

Att använda en 3D-penna känns nästan magiskt genom att man kan rita i tomma luften och man kan skapa allt från smycken till rörliga modeller och 3D-konstverk.

Med tanke på att verktyget är varmt i änden så är det kanske inget man gör med de yngsta eleverna men priset gör att den definitivt är möjlig att införskaffa till grundskolan och även att köpa flera exemplar så att många elever kan testa samtidigt.

Pris: 399kr

Länk: http://www.clasohlson.com/se/3D-penna-Polaroid-Play-3D-Pen/38-8224 

3D-skrivare för slöjd & bild

3D-skrivare har funnits på marknaden ett tag och används både av designers och inom tillverkningsindustri som ett sätt att ta fram enkla och billiga modeller och protoyper. Idag finns 3D-skrivare i en mänd storlekar, modeller och prisklasser, allt ifrån små skrivbordsmodeller upp till stora robotar som kan producera hela byggnader. Tackvare att utvecklingen har gått framåt, tekniken har förenklats och därmed kunnat bli billigare så möjliggör detta för skolor att också använda sig av den i undervisningen vilket kan ge möjligeter till att använda material och arbetssätt som inte tidigare varit möjligt. T.ex. har man bl.a. på teknikprogrammen inom gymnasieskolan använt 3D-skrivare i flera år men man mycket väl också kunna använda det inom flera ämnen i grundskolan.

I mars 2017 kom regeringskansliet med ett förslag på tillägg till den befintliga kursplanen (Lgr11/Lgy11) där fokus på elevernas digitala kompetens stärks ytterligare bl.a. i slöjdämnet och användandet av 3D-skrivare faller väl in under det och skulle kunna vara ett sätt att arbeta för att komplettera de tekniker som behandlas idag.

"Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker i årskurs 7–9: Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik." 

3D-skrivare finns att köpa hos de flesta teknikåterförsäljare och enkla modeller ligger mellan 5000-10000kr.

Länkar:
http://www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf​
https://www.dustin.se/product/5010993851/finder-creative-tools-special-edition-2ar-serviceavtal
http://www.clasohlson.com/se/3D-skrivare-FlashForge-Finder/38-7720  

Använda sparade mallar i Office 365

I och med den pågående övergången till Office 365 så har man nu flyttat över de mallar och dokument som tidigare fanns i den så kallade "Webbkatalogen" på kommunens server till SharePoint i Office 365 under:
SharePoint – Gruppwebblats – Dokument – Webkatalog 

När man ska hämta ett dokument i mappen, t.ex. en blankettmall som man vill använda och skriva i kan man göra på ett par olika sätt beroende på vilken filtyp mallen är sparad i och vad man tycker är bäst. 

Man kan inte skriva direkt i mallen utan man måste först kopiera den och göra den till sin egen.
Är det en .doc eller .exl-fil man ska använda fungerar det bra att använda den direkt i Word Onlie eller Excel Online Office 365, men är det en .odt eller .ott-fil så kan det vara bättre att ladda ner den och använda Libre Office för att skriva i dokumentet.

För att kopiera dokument till din One Drive kan man göra så här:

 1. Klickar man sig fram till dokumentmallen i mappen
 2. Högerklickar på filen man vill använda
 3. Välj "Kopiera till" i den meny som öppnas
 4. Välj "Din OneDrive" i det fönster som öppnas och klicka dig fram dit du vill spara mallen
 5. Klicka "Kopiera hit" för att spara en kopia av dokumentet till din One Drive

Mer om hur du kan använda funktionen "Kopiera till" för att dela dokument till grupper finns i inlägget "Kopiera till"

För att ladda ner en kopia till din dator kan man göra såhär:

 1. Klicka dig fram till dokumentmallen i mappen 
 2. Högerklicka på filen man vill använda
 3. Välj "Ladda ner" för att spara en kopia på din dator

Tips: Om man tycker att det är enklare så kan man istället klicka till vänster om filnamnet för att "bocka för" filen och sedan klicka på "Ladda ner" i menyraden högt uppe på sidan. Ibland kan en del av rubikerna i menyraden vara dolda och för att kunna klicka på dem behöver man klicka på de tre prickarna längst till höger i menyraden och öppna upp de dolda rubrikerna som en rullgardinsmeny. 

Ny funktion i Office 365 – ”Kopiera till”

Om man ska dela ett dokument via en grupp så tycker jag att det bästa är att lägga en separat kopia i gruppen så att man har kvar ett original i sin OneDrive. 
Tidigare om man velat lägga en kopia av en fil från t.ex. sin OneDrive i en grupp i Office 365 så har Microsofts rekommenderade metod varit att ladda ner filen till sin dator, gå till den aktuella gruppen och där ladda upp filen igen. Men ganska nyligen har man lagt till funktionen "Kopiera till" som gör att man kan kopiera filerna direkt från sin OneDrive till en grupps dokument.
Funktionen har fungerat lite si och så i början men nu fungerar den jättebra!

 1. Högerklicka på filen du vill kopiera i din OneDrive
 2. Klicka på "Kopiera till" i den meny som öppnas 
 3. Klicka på den grupp du vill kopiera filen till i fönstret som öppnas till höger på skärmen
 4. Finns det undermappar i gruppen kan du också klicka dig in i dem
 5. Klicka på knappen "Kopiera hit"

 

Arbeta formativt med elevarbeten i Word Online


Word online är en fantastiskt verktyg för att arbeta formativt tillsammans med sina elever och ge dem kontinuerlig respons på de skriftliga arbeten de gör. Tack vare att man kan dela dokument mellan varandra så under det arbetsflödet och man kan som lärare vara mer involverad i skrivprocessen.

 

Dela dokument

När eleven öppnat ett nytt dokument i Word online, skrivit en del och vill visa det för sin lärare (eller om läraren vill se hur långt på väg eleverna kommit) klickar de på "Dela", skriver in lärarens namn i fönstret som öppnas och klickar på Dela-knappen.

När eleven delat ett dokument får läraren automatiskt ett mail från eleven som innehåller en länk till dokumentet så att man som lärare kan klicka sig in för att läsa och kommentera. Dokumentet ligger sparat i elevens One Drive och man slipper skicka kopior mellan varandra utan man kan arbeta i samma dokument.

För att hålla ordning på alla mail med länkar till delade dokument som kommer in från eleverna kan man med fördel skapa mappar i Outlook dit man kan dra mail som innehåller länkar till arbeten eleverna gjort utifrån en specifik uppgift.
Bredvid ordet "Mappar" i vänsterspalten när man öppnar upp sin mailbox finns ett dolt plustecken som visas när man håller sin markör över vänsterspalten. För att skapa nya mappar klickar man på plustecknet, skrver in vad mappen ska heta och sparar genom att klicka på Enter.   

Mer info om mappar i Outlook finns under i inlägget "E-post i Office 365".

Kommentera

När man klickat på en länk till ett elevdokument och öppnat upp dokumentet på skärmen och vill kommentera:

 1. Klickar man på "Redigera dokument" och välj "Redigera i webbläsaren" i den meny som öppnas.
 2. Redigeringsvyn öppnas och man kan klicka på "Infoga" i menyraden.
 3. Välj "Kommentar" i menyraden
 4. Markera den del av texten du vill kommentera
 5. Klicka på plustecknet i kommentarsmenyn till höger på skärmen och skriv din kommentar. 
 6. Klicka på "Inlägg" för att spara kommentaren.

En liten pratbubbla visas i högerkanten på dokumentet och om eleven klickar på pratbubblan öppnas kommentarsmenyn i högerkanten på skärmen så att man kan läsa kommentarerna.
Om man vill kan man också skicka ett mail till eleven och meddela att man gett respons på arbetet.

Förutom att kommentera med hjälp av kommentarsfunktionen kan man naturligtvis också skriva direkt i texten som eleven skrivit. Det kan dock vara bra att skriva med en annan färg så att eleven direkt ser var man varit inne och redigerat.

Spara elevarbeten 

För att spara elevarbeten till sin egen OneDrive behöver man ladda ner dokumentet till sin dator och sedan ladda upp det igen till sin OneDrive och placera det i någon mapp där precis som man gör för att spara kopior av dokument från grupper. Nedladdningsfunktionen hittar du i "Läsvyn" genom att klicka på de tre prickarna i övre högra hörnet av webbläsarfönstret och öppna en rullgardinsmeny där du kan välja att ladda ner filen. Gå sedan till din egen OneDrive, klicka på "Ladda upp", leta upp dokumentet i det fönster som öppnas och klicka på "Välj" för att ladda upp det.

Länkar:

Dela dokument i Office 365
E-post i Office 365

Hitta info om hemsidor

 

Idag får vi en stor del av vår information via hemsidor och andra digitala kanaler, men vem som står bakom kan ibland vara svårt att få en uppfattning om.
Här är några verktyg man kan använda sig av i källkritiskt syfte för att ta reda på vem som äger en viss hemsida och även vilken plattform de använder för den.


iis.se

Internetstiftelsen i Sverige ansvarar för den tekniska driften av .se-domäner* och på deras hemsida kan man söka efter vems som innehar ett visst domännamn med den så kallade "toppnivådomänen" .se tillsammans med mycket annan information.

 1. Gå in på iis.se
 2. Klicka på "Vem har domänen?"
 3. Skriv in adressen i sökrutan och klicka på sök.
 4. Klicka på se innehavare.

whois.com

När det gäller andra toppnivådomäner så kan man använda sig av whois.com.
Det är inte en lika trevlig webbplats och den är ganska belamrad med reklam för att köpa domännamn men högst uppe i högra hörnet på sidan finns en sökruta där man kan skriva in en webbadress för att få veta vem som äger den mm.

who-hosts.com och whoishostingthis.com

Ibland kan van vilja veta vilken webbplattform som en sida använder sig av eller vilket "webbhotell" man använder och då kan man istället använda sig av webbtjänsten who-hosts.com eller whoishostingthis.com för att få veta detta.

Länkar:

iis.se
whois.com
who-hosts.com
whoishostingthis.com

*domän = en hemsidesadress, t.ex. eda.se 
Består av ett domännamn [eda] och en toppdomän [.se]

1 2 3 4 10