Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument

2017.03.09 kom regeringskansliet med en promemoria ang. "Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument" och innehåller flera ändringar och tillägg i så väl den generella läroplanen som i specifika kursplaner. Promemorian omfattar grundskolans alla stadier samt gymnasieeskolan och berör ett flertal ämnen men med tonvikt i matematik och teknikämnet. Texten finns att läsa i sin helhet på Regeringskansliets hemsida och kan laddas ner som PDF 

 

I den generella delen av läroplanerna förtydligas att skolans ansvar att:

 • eleverna utvecklar en förståelse för hur digitaliseringen på verkar både individen och samhället.
 • alla elever får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
 • eleverna utvecklar ett kritiskt och anvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och ser både möjligheter och risker.
 • eleverna kan värdera information som förmedlas via digital teknik som t.ex. text, video mm.
 • upmärksamma både möjligheter och risker med ökad digitalisering i sitt arbete med normer och värden.
 • skolbiblioteket används för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Matematik

Inom matematik ligger fokus i tilläggen på programmering genom algebra och algoritmer.
För åk1-3 främst genom att skapa stegvisa instruktioner bl.a. med hjälp av symboler.
I de högre åldrarna ska man även där arbeta med programmering, då i olika visuella programmeringsmiljöer men i åk7-9 också hur algoritmer kan användas i programmering för matematisk problemlösning.

För att arbeta med stegvisa instruktioner i åk1-3 tänker jag att man dels kan göra med digitala pussel som t.ex. Osmo men  också genom lekar där man t.ex. ritar upp rutsystem på marken eller golvet och låter eleverna "programmera" varandra att röra sig på ett visst sätt över rutsystemet utifrån skrivna instruktionsscheman och kommandon för att skapa en försåelse för hur enkel programmering kan fungera. När det gäller visuella programmeringsmiljöer för de högre åldrarna finns det ett flertal olika webbaserade plattformar som t.ex. Scratch som man kan använda eller appar som Swift Playground för iPad eller Lightbot.

Teknik

I teknikämnet ligger fokus till stor del på att programmera och styra fysiska konstruktioner.
I de lägre åldrarna färdiga robotar som t.ex. Code & Go Robot Mouse för att sedan i de högre åldrarna programmera och styra egna konstruktioner t.ex. med tekniklego eller annat. I åk7-9 kommer det också in ett moment kring verktyg för ritningar och simulering som t.ex. olika typer av Cad-program.

Samhällskunskap

I samhällskunskap lyfter tilläggen fram ditala medier och aspekter i arbetet med källkritik och urskiljer budskap, avsändare och syfte i alla typer av medier både traitionella och digitala.
För åk7-9 finns en aspekt om hur programmering och algoritmer påverkar den information vi får till oss genom vilka inlägg som sociala medier och sökmotorer visar oss. Det finns också en del om hur digitalisering påverkar t.ex. arbetsmarknaden.

Naturorienterande ämnen

Tilläggen i NO rör åk7-9 och tar upp digitala verktyg för simulering t.ex. appar med periodiska sytemet där man får se bilder av ämnet dess molykylära uppbyggna och användningsområden, atommodeller, anatomi osv. Det finns även här en tillägg om källkritisk granskning av information och fakta i alla typer av medier, både traditionella och digitala.

Svenska/SVa

Kursplanetexten i Sv/SvA tycker jag är mycket intressant ur perspektivet av digitala verktyg. Redan texten som idag finns i Lgr11 är refererar på flera punkter till hur man kan använda sig att text och språk i samband med digitala uttryckssätt som till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. I det nya tillägget tar man på ett ännu tydligare sätt upp "texter i digitala miljöer med länkar till interaktiva funktioner" för åk1-3. Detta kan syfta på t.ex. appar/dataspel där språkliga färdigheter tränas. För åk6 lyfts ansvarsaspeketen vid kommunikation vida digitala- och andra medier för och för åk7-9 vikten av källhänvisningar även vid användning av digitala medier utifrån en källkritisk perspektiv.

Slöjd

Det enda av de praktiska ämnena som finns representerade bland tilläggen och texten kan här tolkas på två olika sätt som inte behöver vara motstridiga utan snarare kan komplettera varandra.
Formuleringen lyder "Hur material kan kombineras med digital teknik" och när vi i ämneskollegiet Praktiskt- estetiska ämnen i kommunen diskuterade detta så tolkade vi det dels utifrån hur digital teknik kan användas för att kombinera olika material och dels utifrån att man kan kombinera slöjdmaterial med digitala funktioner. 
Det första kan innefatta t.ex. programerabara symaskiner, 3D-skrivare, egendesignade utskrifter på tryckmaterial osv. och det andra kan öppna upp för ämnesövergripande samarbeten t.ex. med Teknikämnet där man kan ge föremål skapade i slöjden ytterligare funktioner genom elektronisk utrustning. 

 

Källkritik på nätet

Idag är källkritik kanske viktigare än någonsin när även etablerade makthavare ägnar sig åt "alternativa fakta" för att gynna sina egna syften. Med anledning av Källkritikens dag i måndags 13/3 tipsade journalisten Johan Werner som bl.a. är involverad i Viralgranskaren en lista med 5st enkla punkter du ska titta efter i en text eller story för att se om den är trovärdig eller inte. 

 


Vill du lära dig mer om källkritik på internet så har Internetstiftelsen i Sverige satt samman ett material som finns att läsa på deras hemsida eller ladda hem som PDF. https://www.iis.se/fakta/kallkritik-pa-internet/​

Länk: 
http://www.metro.se/viralgranskaren
https://www.iis.se/fakta/kallkritik-pa-internet/​

Sway – Presentationer i Office 365

Sway är ett presentationsverktyg i Office 365 som man kan säga är lite av en blanding mellan Power Point och Prezi.
Men instället för att man placerar text och media i ett bildspel som "slides" som man gör i Powerpoint eller som en "mindmap" som man gör i Prezi så arbetar man i Sway men så kallade "kort".

När man klickar på Sway-ikonen på startsidan i Office 365 öppnas en tom presentation och man och i menyraden överst kan man välja olika funktioner.

 

Kort

Detta är den meny som man använder till största delen för att skapa sin presnetation. Genom att klicka och dra in olika typer av kort/block från vänsterspaten till arbetsytan blildkort, ljud, video osv. bygger man upp presentationen. Man kan dels lägga korten efter varandra eller dra och släppa dem ovanpå varandra för att visa dem på samma presentationsskärm.
Längre ner i vänsterspalten finns ett avsnitt som heter "Gruppera" där man kan välja hur grupperna av bilder ska utformas och animeras i presentationen, eller så väljer man bara "Gruppera automatiskt" så skapar Sway presentationsflödet åt dig.

På de olika korten kan man sedan lägga in bilder, text, video mm och man kan med fördel använda sig av biblioteket med Creative Commons-material som finns i systemet. Sway ger förslag på material baserat på den text du skriver i presentation men man kan också klicka på "Förslag" i övre vänstra hörnet av skärmen för att öppna upp en lista på andra källor som t.ex. Youtube. 

Man kan också använda mikrofonen på datorn och spela in sig själv direkt i Sway och det man spelat in läggs in i presentationen som en ljudfil.


Design

Under design kan du välja typsnitt, textstil och teman som används i presentationen.

Layout

Här väljer du om presentations ska löpa från vänster till höger, uppifrån och ner eller visas som ett bildflöde.

Remix

Om man vill att Sway ska skapa all layout, design osv. och du bara lägger in materialet så kan man testa Remix.


Spela upp

För att spela upp presentationen klickar man på "Spela upp" till höger i menyraden och man kan sedan klicka sig framåt i presentationen med hjälp av kontrollerna i nedre högra hörnet på skärmen eller piltangenterna på tangentbordet.
Vill man sedan komma tillbaka till redigeringsvyn rör man markören över skärmen för att visa kontrollerna i övre högra hörnet på skärmen och lklickar på knappen med pennan. Bredvid pennan finns även en knapp med ett kugghjul där man kan ställa in b.la. tidsintervall för automatisk uppspelning. 


Jag tycker att Sway är ett bra presentationsverktyg för både lärare och elever.
Presentationerna blir snygga och roliga att titta på utan att man behöver lägga tid på att lägga in animeringar manuellt mellan olika segment och presentationsbilder. Jag tyckte dock att det tog ett litet tag innan man fick till ett bra arbetsflöde i programmet men när man väl fått grepp om hur det funkar så går det snabbt att göra sina presentationer.
Förhoppningsvis kan det här blogginlägget var en hjälp på vägen för att komma igång.
   

Pixlr – Photoshop på webben (UPPDATERAD!)

Om man då och då vill kunna arbeta med bilder, grafik och collage osv. men inte har Photoshop på sin dator kan man använda Pixlr.com.

På pixlr.com finns dels ett webbaserat verktyg som heter "Pixlr Editor" och till mycket stor del liknar Photoshop. Arbetssätten och verktygen är snarlika och har man använt Adobes programvaror tidigare finner man sig ganska snabbt till rätta. Det finns också en enklare bildredigerare som heter Pixlr Express där man kan göra enklare redigering som att lägga på filter och göra justeringar i bilderna. 

Pixlr finns även som gratis app till Mac, iPad, iPhone och Android och erbjuder avancerade redigeringsmöjligheter som retusch, skärp- och oskarp-mask, färgjusteringar mm direkt på sin mobila enhet. Kontrollerna är intiutiva och liknar Instagram-appen men med betydligt fler funktioner.

Fler tips på Photoshopliknande verktyg på webben finns på Moderskeppets blogg.

Länkar:

https://pixlr.com
https://moderskeppet.se/live/gratis-alternativ-till-photoshop-pa-webben/​

https://itunes.apple.com/se/app/autodesk-pixlr/id880663569?mt=12​
https://itunes.apple.com/se/app/pixlr-photo-editor-for-collages-effects-overlays-filters/id526783584?mt=8​

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixlr.express&hl=sv​

SAMR-modellen

Dr. Ruben Puentedura är kemist och professor på Harward University i Boston, MA.
Han har under åren som professor intresserat sig för informationsvetenskap och pedagogisk utveckling bl.a. genom implementering av digitala verktyg i undervisningen.
Detta har lett fram till att han utarbetat en tankemodell som kallas för SAMR-modellen och beskriver de olika stegen i implementerandet av nya undervisningssätt och tekniker i undervisningen.

Detta är en ganska bra mdell att använda sig av när man planerar sin undervisning för att se hur man kan utveckla de arbetssätt man använder. När man planerar en uppgift tänka: "Hur kan jag göra detta bättre?" och då ta hjälp av SAMR som en hjälp i att konkretisera hur man kan ta uppgiften vidare. 

Steg 1: Ersättning

Den nya tekniken ersätter ärldre, mer etablerad teknik men utan att direkt utveckla uppgiften.

Steg 2: Förbättring 

Ny teknik ersätter äldre och ger nya möjligheter som t.ex. rättstavningsfunktionen i ett skrivprogram.

Steg 3: Förändrig

Den nya tekniken förändrar arbetssättet, t.ex. möjligheten att dela dokument med lärare eller andra elever.

Steg 4: Omdefiniering

Man utformar nya typer av uppgifter till eleverna som inte varit möjliga tidigare utan den nya tekniken.

 

Skriva ut från Office 365

 

Även om man tack vare Office 365 kan dela dokument och material mellan varandra så kan man ibland behöva skriva ut något som man har sparat på Office 365 direkt från webben.

 

Word

Redigeringsvyn
Om man har öppnat ett dokument och skriver i det och sedan vill skriva ut det:

 1. Klicka på Arkiv uppe i vänstra hörnet i webbläserfönstret.
 2. Välj Skriv ut i den meny som öppnas i webbläsarens vänsterkant.
 3. Klicka sedan på den Skriv ut-knapp som visas i webbläsarfönstret. 
 4. En PDF-fil anpassad för utskrift skapas och du kan klicka på:
  ["Klicka här om du vill visa dokumentent i PDF-format"]
 5. Datorns utskriftsmodul öppnas och du kan välja den skrivare du vill använda för att skriva ut.

Läsvyn

 1. Klicka på Skriv ut-knapp i övre högra hörnet av webbläsarfönstret. 
 2. En PDF-fil anpassad för utskrift skapas och du kan klicka på:
  ["Klicka här om du vill visa dokumentent i PDF-format"]
 3. Datorns utskriftsmodul öppnas och du kan välja den skrivare du vill använda för att skriva ut.

Excel

Redigeringsvyn
Om man har öppnat ett dokument och skriver i det och sedan vill skriva ut det:

 1. Klicka på Arkiv uppe i vänstra hörnet i webbläserfönstret.
 2. Välj Skriv ut i den meny som öppnas i webbläsarens vänsterkant.
 3. Klicka sedan på den Skriv ut-knapp som visas i webbläsarfönstret. 
 4. Välj om du vill skriva ut hela det aktuella arbetsbladet eller bara en vald markering och klicka på Skriv ut.
 5. En PDF-fil anpassad för utskrift öppnas och du kan klicka på Skriv ut i övre vänstra hörnet i webbläsarfönstret.
 6. Datorns utskriftsmodul öppnas och du kan välja den skrivare du vill använda för att skriva ut.

Läsvyn

 1. Klicka på Skriv ut-knapp i övre högra hörnet av webbläsarfönstret. 
 2. Välj om du vill skriva ut hela det aktuella arbetsbladet eller bara en vald markering och klicka på Skriv ut.
 3. Datorns utskriftsmodul öppnas och du kan välja den skrivare du vill använda för att skriva ut.

OneNote

 1. Gå till den anteckningsbok och sida som du vill skriva ut.
 2. Klicka på Arkiv uppe i vänstra hörnet i webbläserfönstret
 3. Klicka på Skriv ut
 4. Klicka sedan på den Skriv ut-knapp som visas i webbläsarfönstret. 
 5. Datorns utskriftsmodul öppnas och du kan välja den skrivare du vill använda för att skriva ut.

Apptips: Outlook Groups

Det finns en rad olika appar för Office 365 som man kan använda för att göra det materiel och den information man har i systemet tillgängligt på ett väl anpassat sätt i sin mobil eller platta.
Om man som vi i skolan använder sig av grupper i stor utsträckning föra att dela material och förmedla information så är appen "Outlook Groups" verkligen att rekommendera för att ha snabb och enkel tillgång till de grupper man är medlem i direkt i sin mobil.

Även om vi aldrig kan förutsätta att elever har tillgång till mobiltelefon eller annan utrustning på fritiden så har ändå många ungdomar det och då är appen Outlook Groups ett jättesmidigt sätt för dem att få tillgång till information och material som delas av lärare var de än befinner sig.

Pris: Gratis!
Länkar: 
https://itunes.apple.com/se/app/outlook-groups/id1027125154?mt=8​
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.outlookgroups&hl=sv

Andra appar för Office 365

Apptips: OneDrive
Apptips: Outlook

 

Office 365 för planering, undervisning och dokumentation

 

Office 365 innehåller en mängd olika funktioner och här kommer några tips på hur man kan använda systemet för att underlätta och utveckla planering, undervisning och dokumentation.

 

Planering 

Läsårsplanering

Läsårsplanering fungerar utmärkt att göra i Excel och kan sedan enkelt delas till elever och kollegor så att verksamheten blir transparent och man vet vad man arbetar med i de olika ämnena. Detta underlättar också ämnesövergripande samarbeten.

Lektionsplanering i OneNote 

OneNote är ett användbart verktyg för att göra sina lektionsplaneringar. Man skapar en ny mapp i One Drive som man kallar t.ex. "Lektionsplaneringar", skapar ett avsnitt för ämne eller läsår/termin och sidor för varje lektion där man gör veckans planering. Man kan också skapa separata anteckningsböcker för varje ämne, varje årskurs eller klass som man undervisar i beroende på hur ens tjänst ser ut. 

I OneNote arbetar man genom att skapa textrutor fritt på en tom öppen yta vilket gör att man enkelt kan gruppera saker som man vill på sidan. Man kan också lägga in tabeller för att klistra in matriser för arbetsområdets olika delar om man vill.

Det finns appar för OneNote som man kan ladda ner till både dator och mobil. Appen fungerar inte så bra på dator, den är seg och synkroniserar inte materialet så smidigt till webben men appen för mobil och iPad fungerar bra när man väl kommit igång och synkat sitt Office 365-konto med enheten. 

Genomgångar med PowerPoint

Att använda Powerpoint som verktyg i sina genomgångar har många fördelar som t.ex.

1. Man enkelt bygga upp en struktur i genomgången genom att lägga bilderna i persentationen i en viss ordning.
2. Gemon att använda ett bildspel så får man själv minneshjälp så att man inte glömmer att nämna något.
3. Man kan lägga in direktlänkar till videoklipp så att man inte behöver leta upp dem under lektionen.
4. Man ger bilderna visuella intryck som de kan koppla samman med det läraren säger.
5. Man når på ett bättre sätt både visuellt och audiotivt orienterade elever.

Dokumentation 

Lektionslogg 

OneNote är också ett jättebra verktyg för att snabbt och enkelt skiva ner vad man arbetat med under lektionen så att man har tillgång till det var man än är. Man kan själv välja hur man vill lägga upp strukturen för anteckningarna. 

I exemplet här nedanför har jag valt att ha en anteckningsbok per läsår med separata avsnitt för de årskurser jag undervisar i och sedan en sida under avsnitten för varje klass eller grupp. Man kan också välja att ha en anteckningsbok för varje årskurs, separata avsnitt för respektive klass/grupp och sidor för läsår eller termin beroende på vad som passar bäst. Betydligt smidigare än att ha anteckningarna i separata dokument på sin hårddisk samt säkrare och mer strukturerat än att ha anteckningar i ett block.

Dokumentera med bilder i OneDrive-appen 

Om man laddar ner OneDrive-appen till en iPad eller till en smartphone (iPhone eller Android) så kan man använda appens kamerafunktion för att t.ex. dokumentera elevernas progression i arbetet i t.ex. i slöjd, NO-labb, bild eller hemkunskap. 

OneDrive-appen har också en mycket smidig skanningsfunktion med olika lägen som gör det enkelt att fotografera lektionsanteckningarna på tavlan och spara dem direkt i en vald mapp på OneDrive eller skanna av elevers handskrivna arbeten och spara dem digitalt så att man har dem tillgängliga direkt i Office 365. 

Elevarbeten 

Word & Powerpoint 

Både Word och Powerpoint är marknadsledande produkter för skrivarbete och presentation och är nödvändiga verktyg för eleverna att lära sig hantera på ett fördjupat sätt. Det kommer att spara mycket tid och frustration för dem vid högre studier och arbete. 

Fördelen med att arbeta med Word-dokument i Office 365 istället för att eleverna mailar eller skriver ut kopior av sina arbeten är att de kan dela dokument med sina lärare som i sin tur kan gå in och göra formativ bedömning genom att lägga in kommentarer. Genom att arbeta i delade dokument så ges läraren bättre möjligheter att vara delaktig i elevernas skrivprocess och ge respons under arbetets gång och på så sätt arbeta formativt istället för primärt ge en summativ respons när arbetet lämnas in. 

Powerpoint är också ett fantastiskt verktyg att arbeta med för att redovisa vilka kunskaper man har tillägnat sig i ett arbetsområde. Här finns en stor fördel med både Word och PowerPoint i Office 365 att de har inbyggda bild-sökfunktioner som gör att eleverna enkelt kan söka fram Crative Commons-licensierade bilder som är ok att använda utan att behöva leta runt genom Google-sökningar och bli distraherade från arbetet.

Delning 

Dela material till elever 

Genom att dela material till elever istället för att kopiera och dela ut sparar både kopieringskostnad och miljö samt att eleverna inte tappar bort materialet och man måste dela ut nytt. 

Att dela material till elever kan man göra på olika sätt men det enklaste är oftast att skapa en gemensam "klass-grupp" i Office 365 där alla elever och lärare som är knutna till klassen finns med. Där kan man under gruppens filer skapa mappar för olika ämnen och spara allt material eleverna behöver ha tillgång till. 

Stor fördel för de lärare som bara träffar eleverna vid ett eller ett fåtal tillfällen under veckan att kunna nå en specifik grupp med elever med meddelanden och information även under resten av 

veckan när man inte träffar dem genom att skriva i gruppkonversationen så att eleverna både får ett mail med informationen och ser den inne i gruppen. 

Dela material mellan kollegor 

Möjligheten att dela material i grupper är även användbart mellan kollegor. Man kan skapa grupper för de olika konstellationer som finns i organisationen som, alla personal, ledningsgrupp, arbetslag osv. där man delar dagordningar till ALT/APT, och sparar protokoll från de samma. Genom att skriva en kommentar i gruppkonversationen kan man samtidigt göra alla uppmärksamma på att det finns nytt material att ta del av. Har man kryssat i det alternativet när gruppen skapade så får även alla gruppens medlemmar gruppmeddelandena i sin mailbox. 

Gruppens kalender kan också användas för att lägga in gemensamma aktiviteter som sedan syns färgkodat i medlemmarnas kalendrar. 

Mer information om hur man delar material i Office 365 finns här:

Dela dokument i Office 365: http://blogg.eda.se/ikt/?p=690
Skapa grupper i Office 365: http://blogg.eda.se/ikt/?p=648 

Koppla Mail till Dator och Mobil 

För personal (och elever) som har begränsad tillgång till dator men också för alla andra kan det vara praktiskt att koppla sin mail och digitala kalender till sin smartphone för att ha enkel tillgång till den. Detta kan man göra endera genom att ladda ner appen "Outlook" från sin app-store och logga in med sitt edu.eda.se-konto. Då synkas mail och kalender till telefonen automatiskt och man kan också få notiser om när nya mail kommer in så att man inte missar något. 

Man kan också koppla mailen i Office 365 (Outlook) till den inbyggda mail-appen i sin telefon via "Exchange". På i stort sett samma sätt kan man koppla sitt mailkonto till den inbyggda mail-appen i sin dator för att på ett enklare sätt kunna hantera sin e-post utan att behöva gå giva en webbläsare och Office 365-portalen. 

Mer information om hur du kopplar din mail till telefon/dator finns här:
Apptips Outlook: http://blogg.eda.se/ikt/?p=665
Synka mail till mobil/dator via Exchange http://blogg.eda.se/ikt/?p=703

 

 

 

Att använda Skype

skype-logo-3966bb87b0-seeklogo-com-gifSkype har på senare tid utvecklat sina tjänster och idag kan man använda deras nätverk på ett flertal olika sätt. Endera kan ladda ner Skype-programmet gratis från skype.com och sedan skapa ett konto som man använder för att söka upp kontakter i systemet och för att andra ska kunna hitta dig. Men använder man bara Skype vid något enstaka tillfälle (eller om man använder en enhet som man inte har rättigheter att installera programvara på) kan man välja att skapa en tillfällig direktkonveration med en länk som är giltigt under 24h och som man skickar till den man vill kommunicera med.

 

skype

Installera Skype och skapa ett konto på en dator

1. Gå in på skype.com 

2. Klicka på "Ladda ner Skype" 

3. Välj dator och klicka på "Get Skype for Mac/PC" 

4. Programmet laddas ner till din dator och du lotsas igenom installationen. 

5. Klicka på "Skapa ett konto" och välj om du använda ett mobilnummer eller en e-postadress.

skapa-konto-skype

6. Välj ett lösenord och klicka på "Nästa"

När ditt konto skapats kan du i Skype-programmet söka efter den du vill ha kontakt med genom att klicka på "Kontakter" och skriva in namn eller skype-alias på den du söker i sökfältet "Lägg till kontakter". Genom att klicka på den gröna cirkeln med en gubbe och ett plustecken på till höger om personens namn kan du skicka en kontaktförfrågan. 

De personer du skickat kontaktförfrågningar till och de du har fått svar från samlas som ikoner under "Kontakter". Under varje ikon kan du se om personen är online eller offline. Är personen online kan du hålla markören över personens ikon och klicka på "Videosamtal" för att ringa upp och när mottagaren klickat på svara så etableras en videolänk mellan era datorer. 

Om du är online och blir uppringd ser du de genom att ett fönster visas där namnet på den som ringer syns tillsammans med en svara- och en avvisa-knapp. För att svara klickar du på svaraknappen och videolänken etableras. 

Direktkonversation

1. Gå in på skype.com 

2. Klicka på "Starta en konversation" 

3. Skriv in det namn som du vill använda i konversationen

skypekonto-kopia

4. Klicka på "Starta en konversation" 

5. En konversation skapas med en länk som man kan skicka till dem man vill bjuda in till konversationen.

konversationslank

6. För att starta ett videosamtal behöver man ladda ner en Skype-plugin.
Klicka på video-ikonen i övre högra hörnet på skärmen och klicka sedan på "Installera Plugin" och följ instruktionerna på skärmen så lotsas du genom installationen.

installation-klar

7. När pluginfilen har installerats kan du klicka på videoikonen igen för att starta konversationen vid den tidpunkt du och din konversationspartner har avtalat. 

8. När den man ska kommunicera med öppnar länken till konversationen så ser de att en videokonversation är startad och kan klicka på videoikonen på sin skärm för att upprätta videosamtalet mellan er, endera direkt i sin webbläsare eller i Skype-programmet om de har det installerat. 

Ska man ha konferenser med större grupper kan man koppla datorn till en projektor så att alla kan se de ni pratar med och ställa datorn (med webbkamera) vid projektorduken så att de ni pratar med kan se er.

Läs också: Skype i klassrummet

Apptips: OneDrive-appen

onedrive-for-business-for-ios


Om man vill kunna ha snabb tillgång till sina dokument och filer i Office 365 var man än är så är OneDrive-appen för iOS en bra lösning.  Förutom att den ger tillgång till alla dokument och filer man har på OneDrive så har appen även flera andra funktioner som gör den till ett bra komplement och kan underlätta och utveckla hur man arbetar med Office 365.

 

Den största fördelen med appen är att den har inbyggt stöd för mobilens/iPadens kamera så att man kan ta bilder som direkt laddas upp och sparas på din OneDrive. Dessutom har den en suverän skanningsfunktion med olika lägen så att man med kamerans hjälp snabbt och enkelt kan skanna av ett papper eller en whiteboardtavla och spara dem på OneDrive. Ett perfekt sätt för elever att spara anteckningar från en lektion eller för en lärare att spara texter som elever har skrivit digitalt även om de skriver för hand. 
Väldigt smidigt!

Den funktion som saknas är att på ett smidigt sätt kunna skapa och redigera dokument direkt på den mobil/iPad-enheten. Detta beror på att funktionen inte finns inkluderad i de konton som vi använder inom skolan i Eda. Trots detta är OneDrive-appen mycket användbar och är väl värd att ladda ner!

Pris: Gratis!

Länkar:

https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-onedrive-file-photo/id477537958?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive&hl=sv

1 2 3 4 5 10