Tag Archives: undervisning

Apptips: QR-läsare

QR-koder har blivit mycket populära de senaste åren och används idag inom alla möjliga områden. En QR-kod är ungefär som en streckkod men kan innehålla mer information och kan skannas av enkelt med en mobil/ipad-kamera om man har en app för att tolka QR-kod.

I skolan kan man t.ex. använda qr-koder i idrottsundervisningen för olika orienteringsövningar, ”geo catching”, eller i flera ämnen för att lotsa elever till specifika länkar, instruktioner, eller material.

Det finns många QR-läsare i Appstore och många av dem är inte speciellt bra, är dyra eller innehåller väldigt mycket reklam men det finns bra alternativ som är gratis.

Ett exempel är appen QR Reader for iPhone som inte bara är gratis utan också mycket funktionell. T.ex. har den god kompatibilitet och en väl fungerande integrerad webbläsare vilket ofta är en svag punkt för QR-läsare.

Länkar:

https://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8

Göra egna QR-koder

Office 365 för planering, undervisning och dokumentation

 

Office 365 innehåller en mängd olika funktioner och här kommer några tips på hur man kan använda systemet för att underlätta och utveckla planering, undervisning och dokumentation.

 

Planering 

Läsårsplanering

Läsårsplanering fungerar utmärkt att göra i Excel och kan sedan enkelt delas till elever och kollegor så att verksamheten blir transparent och man vet vad man arbetar med i de olika ämnena. Detta underlättar också ämnesövergripande samarbeten.

Lektionsplanering i OneNote 

OneNote är ett användbart verktyg för att göra sina lektionsplaneringar. Man skapar en ny mapp i One Drive som man kallar t.ex. "Lektionsplaneringar", skapar ett avsnitt för ämne eller läsår/termin och sidor för varje lektion där man gör veckans planering. Man kan också skapa separata anteckningsböcker för varje ämne, varje årskurs eller klass som man undervisar i beroende på hur ens tjänst ser ut. 

I OneNote arbetar man genom att skapa textrutor fritt på en tom öppen yta vilket gör att man enkelt kan gruppera saker som man vill på sidan. Man kan också lägga in tabeller för att klistra in matriser för arbetsområdets olika delar om man vill.

Det finns appar för OneNote som man kan ladda ner till både dator och mobil. Appen fungerar inte så bra på dator, den är seg och synkroniserar inte materialet så smidigt till webben men appen för mobil och iPad fungerar bra när man väl kommit igång och synkat sitt Office 365-konto med enheten. 

Genomgångar med PowerPoint

Att använda Powerpoint som verktyg i sina genomgångar har många fördelar som t.ex.

1. Man enkelt bygga upp en struktur i genomgången genom att lägga bilderna i persentationen i en viss ordning.
2. Gemon att använda ett bildspel så får man själv minneshjälp så att man inte glömmer att nämna något.
3. Man kan lägga in direktlänkar till videoklipp så att man inte behöver leta upp dem under lektionen.
4. Man ger bilderna visuella intryck som de kan koppla samman med det läraren säger.
5. Man når på ett bättre sätt både visuellt och audiotivt orienterade elever.

Dokumentation 

Lektionslogg 

OneNote är också ett jättebra verktyg för att snabbt och enkelt skiva ner vad man arbetat med under lektionen så att man har tillgång till det var man än är. Man kan själv välja hur man vill lägga upp strukturen för anteckningarna. 

I exemplet här nedanför har jag valt att ha en anteckningsbok per läsår med separata avsnitt för de årskurser jag undervisar i och sedan en sida under avsnitten för varje klass eller grupp. Man kan också välja att ha en anteckningsbok för varje årskurs, separata avsnitt för respektive klass/grupp och sidor för läsår eller termin beroende på vad som passar bäst. Betydligt smidigare än att ha anteckningarna i separata dokument på sin hårddisk samt säkrare och mer strukturerat än att ha anteckningar i ett block.

Dokumentera med bilder i OneDrive-appen 

Om man laddar ner OneDrive-appen till en iPad eller till en smartphone (iPhone eller Android) så kan man använda appens kamerafunktion för att t.ex. dokumentera elevernas progression i arbetet i t.ex. i slöjd, NO-labb, bild eller hemkunskap. 

OneDrive-appen har också en mycket smidig skanningsfunktion med olika lägen som gör det enkelt att fotografera lektionsanteckningarna på tavlan och spara dem direkt i en vald mapp på OneDrive eller skanna av elevers handskrivna arbeten och spara dem digitalt så att man har dem tillgängliga direkt i Office 365. 

Elevarbeten 

Word & Powerpoint 

Både Word och Powerpoint är marknadsledande produkter för skrivarbete och presentation och är nödvändiga verktyg för eleverna att lära sig hantera på ett fördjupat sätt. Det kommer att spara mycket tid och frustration för dem vid högre studier och arbete. 

Fördelen med att arbeta med Word-dokument i Office 365 istället för att eleverna mailar eller skriver ut kopior av sina arbeten är att de kan dela dokument med sina lärare som i sin tur kan gå in och göra formativ bedömning genom att lägga in kommentarer. Genom att arbeta i delade dokument så ges läraren bättre möjligheter att vara delaktig i elevernas skrivprocess och ge respons under arbetets gång och på så sätt arbeta formativt istället för primärt ge en summativ respons när arbetet lämnas in. 

Powerpoint är också ett fantastiskt verktyg att arbeta med för att redovisa vilka kunskaper man har tillägnat sig i ett arbetsområde. Här finns en stor fördel med både Word och PowerPoint i Office 365 att de har inbyggda bild-sökfunktioner som gör att eleverna enkelt kan söka fram Crative Commons-licensierade bilder som är ok att använda utan att behöva leta runt genom Google-sökningar och bli distraherade från arbetet.

Delning 

Dela material till elever 

Genom att dela material till elever istället för att kopiera och dela ut sparar både kopieringskostnad och miljö samt att eleverna inte tappar bort materialet och man måste dela ut nytt. 

Att dela material till elever kan man göra på olika sätt men det enklaste är oftast att skapa en gemensam "klass-grupp" i Office 365 där alla elever och lärare som är knutna till klassen finns med. Där kan man under gruppens filer skapa mappar för olika ämnen och spara allt material eleverna behöver ha tillgång till. 

Stor fördel för de lärare som bara träffar eleverna vid ett eller ett fåtal tillfällen under veckan att kunna nå en specifik grupp med elever med meddelanden och information även under resten av 

veckan när man inte träffar dem genom att skriva i gruppkonversationen så att eleverna både får ett mail med informationen och ser den inne i gruppen. 

Dela material mellan kollegor 

Möjligheten att dela material i grupper är även användbart mellan kollegor. Man kan skapa grupper för de olika konstellationer som finns i organisationen som, alla personal, ledningsgrupp, arbetslag osv. där man delar dagordningar till ALT/APT, och sparar protokoll från de samma. Genom att skriva en kommentar i gruppkonversationen kan man samtidigt göra alla uppmärksamma på att det finns nytt material att ta del av. Har man kryssat i det alternativet när gruppen skapade så får även alla gruppens medlemmar gruppmeddelandena i sin mailbox. 

Gruppens kalender kan också användas för att lägga in gemensamma aktiviteter som sedan syns färgkodat i medlemmarnas kalendrar. 

Mer information om hur man delar material i Office 365 finns här:

Dela dokument i Office 365: http://blogg.eda.se/ikt/?p=690
Skapa grupper i Office 365: http://blogg.eda.se/ikt/?p=648 

Koppla Mail till Dator och Mobil 

För personal (och elever) som har begränsad tillgång till dator men också för alla andra kan det vara praktiskt att koppla sin mail och digitala kalender till sin smartphone för att ha enkel tillgång till den. Detta kan man göra endera genom att ladda ner appen "Outlook" från sin app-store och logga in med sitt edu.eda.se-konto. Då synkas mail och kalender till telefonen automatiskt och man kan också få notiser om när nya mail kommer in så att man inte missar något. 

Man kan också koppla mailen i Office 365 (Outlook) till den inbyggda mail-appen i sin telefon via "Exchange". På i stort sett samma sätt kan man koppla sitt mailkonto till den inbyggda mail-appen i sin dator för att på ett enklare sätt kunna hantera sin e-post utan att behöva gå giva en webbläsare och Office 365-portalen. 

Mer information om hur du kopplar din mail till telefon/dator finns här:
Apptips Outlook: http://blogg.eda.se/ikt/?p=665
Synka mail till mobil/dator via Exchange http://blogg.eda.se/ikt/?p=703

 

 

 

Guidad Användning – iPad

ipad-air-specs-white-2013Guidad användning är en funktion som spärrar iPadens knappar den som använder den inte kan gå ur den app de använder och frestas att göra annat än det som var tanken.

 1. Öppna "Inställningarna"
 2. Välj "Allmänt"
 3. Slå på Guidad användning under rubriken "Inlärning"
 4. För att göra funktionen lättillgänglig kan man även aktivera en "Hjälpmedelsgenväg" vilket innebär att man kan aktivera Guidad användning genom att klicka 3 gånger på iPadens "hemknapp"
 5. För att slå av Guidad användning igen så klickar man 3 gånger på hemknappen igen och skriver sedan in iPadens lösenord och så är funktionen avaktiverad

Decibelmätare för iPad

Decibel app

För iPad och iPhone finns en det finns en rad olika appar som gör att man kan använda enheten som en reltativt tillförlitlig decibelmätare. Arbetsmiljöverket har även en egen decibellmätar-app som tyvärr inte uppdateras för nyutkomna modeller. Decibelmätare kan förutom att användas för att kontrollera arbetsmiljön användas i t.ex. Musik och Fysik när man arbetar med akustik. Eller så kan man använda den för att fö att göra olika utmaningar tillsammans med klassen om man t.ex. har problem med höga ljudnivåer. Genom att ställa upp iPaden vid tavlan eller koppla den till en projektor så kan alla se vilket utslag den ger och man kan testa att göra moment då det brukar bli högljutt och se hur lågt man kan få mätaren att gå medan man gör det.  
 
Skriv in sökordet "Decibel" i Appstore så kommer det upp ett antal olika appar och flera av dem är gratis.

Osmo för iPad

osmo_logo
Osmo nytt häftigt tillbehör till iPad som på ett sätt överbryggar gränsen mellan den digitala och fysiska världen. Man placerar sin iPad i ett stativ och sätter en refletor över kameran på framsidan av iPaden vilket gör att den kan "se" vad man gör framför den. I paktetet tillsammans med stativet och reflektorn får man med 3st olika spel som man använder tillsammans med Osmos olika appar.

 

 

Words: Ett spel där man med hjälp av bokstavsbrickor bildar ord som ger poäng.

Tangram: Ett grafiskt pussel där man skapar olika former och figurer.

Dessutom finns även apparna "Newton" och "Masterpiece" där man helt enkelt
interagerar med iPad-appen med penna och papper.

Newton: är ett fysikspel där man ritar på ett papper för att styra bollar som faller på iPad-skärmen. 

Masterpiece: är en app där man kan ta foton eller använda bilder som finns i appen, lägga ihop dem till ett collage som man sedan med hjälp av  "virtual riality" ritar av på papper. Medan man gör det skapar appen även en Time Lapse film som man kan visa och använda.

Pris 
Stativ, reflektor, Tangram och Words: 80$ (ca. 700kr)
Apparna är gratis så man kan ha dem på flera iPads och turas om att spela med tillbehören. 

Länk 
playosmo.com

Föra över bilder från iPad till dator

MA591En iPad kan vara ett fantastiskt verktyg att använda i undervisningen men ibland kan man vilja föra över det man filmat eller fotograferat till en dator för att använda på något sätt i en rapport, ett bildspel eller liknande.
Här kommer en kort beskrivning av hur man går till väga för detta:

 

 

 

 

PC/ Windows

 1. Koppla iPaden till datorn
 2. När man gör det får man på iPadens skärm frågan om man ska lita på datorn.
  Klicka på knappen "Lita på".
 3. På datorn får man upp en ruta där man kan välja mellan "Bildöverföring eller Filöverföring".
  Ska du föra över bilder så spelar det egentligen ingen roll vilket man väljer. Men ska man föra över video behöver man välja "Filöverföring" så det väljer jag oftast oavsett vad jag ska göra.
 4. Skapa en mapp någonstans på datorn där du vill spara bilder/filmer.
 5. Gå via "Windows-ikonen" (startmenyn) i nedre vänstra hörnet på datorskärmen och klicka på
  "Dator" (Kan även heta Den här datorn).
 6. Under bärbara enheter ser du iPaden som en extern enhet, klicka på den och klicka dig fram till bildmappen.
 7. Markera de bilder du vill föra över till datorn och dra dem till den mapp där du vill ha dem.  

Mac/OS X

 1. Koppla iPaden till datorn
 2. När man gör det får man på iPadens skärm frågan om man ska lita på datorn.
  Klicka på knappen "Lita på".
 3. Öppna iPhoto om det inte startat av sig själv (och stäng iTunes om det startat).
 4. Skapa en "Händelse"-mapp i iPhoto där du vill ha dina bilder.
 5. Markera de bilder som du vill föra över.
 6. Klicka på "Importera markerade"

Todays Meet – Verktyg för utvärdering

Screen Shot 2013-04-25 at 10.44.27 PMNär man jobbar som lärare kan det ibland vara lätt att fastna i planering och genomförande med eleverna men det kan vara svårt att få till givande utvärderingar där eleverna är engagerade och berättar vad de tycker. Då kan ett sätt att göra det lite roligare för dem vara göra utvärderingen digitalt.

 

Todays Meet är ett webbverktyg för att göra snabba återkopplingar av möten, föreläsningar, lektioner osv. Det krävs inget konto eller någon inloggning för att använda webbverktyget men om man vill ha större möjligheter att administrera sitt "chattrum" på todaysmeet.com så kan man skapa en inloggning. Då kan man ha kvar sina chattrum så att det finns klart till nästa gång man vill använda det och man kan även få tillgång till olika verktyg och anpassningar speciellt för lärare och pedagogisk personal.

När man har skapat sitt chattrum klickar man på [Room tools] så kan eleverna "gå med" i chatten på sina smartphones, iPads eller datorer via en länk eller en QR-kod som automatiskt genereras. Sedan skapar det ett "nickname", ett namn som visas tillsammans med deras inlägg i chatten. Ett nickname kan men behöver inte vara deras riktiga nämn vilket gör att de kan göra utvärderingen anonymt.

Ett verktyg som jag definitivt kommer att använda framöver.

Länk

www.todaysmeet.com

iMovie för iPad

Screen-Shot-2014-11-20-at-9.42.10-AM

Film är ett bra verktyg att använda i undervisningen på olika sätt både för dokumentation, studera sig själv, som ämnesövergripande projekt eller redovisning av ett arbete.
För alla de här ändamålen är en iPad ett fantastiskt redskap.
Man kan enkelt filma sitt material och kan se det man filmat tillsammans betydligt enklare än på en kameras lilla LCD-skärm eller koppla iPaden till en TV eller projektor.

Vill göra lite mer med sina filmer än att dokumentera och t.ex. visa eleverna tekniska brister i övningar de gör på gymnastiklektionerna så är iMovie för iPad ett utmärkt verktyg där man kan klippa och sätta ihop sina filmklipp, lägga till bilder, övergångar, musik, text mm utan att behöva exportera filmmaterialet till en dator, vilket ibland kan bli en tröskel i arbetet. 

Appen följer med gratis till nya iPads men finns att köpa via App Store även till äldre enheter.

PRIS: 49kr  

Egna radiosändningar med Garageband

Garageband

Förinstallerat i Mac-datorerna följer det med ett flertal användbara och kraftfulla program som dessutom är enkla och pedagogiska att använda.
Ett av dessa är Garageband som kan användas för att göra egen musik men namnet till trots så kan man även göra andra saker. T.ex. alla möjligha typer av ljudupptagningar och egna radiosändningar, så kallade "podcasts" som på senare tid blivit mycket populära. Beroende på vilken version av programmet man har så ser det lite olika ut. Har du en äldre version så kan det hända att det finns en särskild ikon som heter "Podcast" i startmenyn men annars kan man helt enkelt skapa ett nytt tomt projekt.

Skapa ett inspelnings-spår genom att klicka på bilden av mikrofonen och spela in prat via datorns inbyggda mikrofon eller med hjälp av en extern mikrofon. Lägg sedan på musik, jinglar (så kallade "stingers") och ljudeffekter från programmets ljudbibliotek genom att dra klicka och dra "ljud-looparna" och släpp dem under det du redan spelat in. Ljudbiblioteket hittar du under knappen med en loop som symbol. Det man spelat in kan sparas som en mp3-fil på datorn eller publiceras på internet. Perfekt uppgift i t.ex. Språk eller SO-undervisning. 

Programmet Garageband finns även som app för iPhone/iPad.

Pris:
Garageband för Mac: Gratis!
Garageband för iOS: 49kr

Kahoot – Skapa egna webbquiz

kahoot-logo

Den senaste veckan har jag ägnat en del tid åt att leta efter webbverktyg för att skapa elevuppgifter för användning åk1-3 framförallt i matematik på iPad eller dator. Medan jag letade stötte jag på några bloggar där man skrev om och lovordade Kahoot. Kahoot är ett webbverktyg på engelska där man kan skapa egna quiz med svarsalternativ och eftersom att man lägger in texten i frågor och svarsalternativ själv så blir ju ändå uppgifterna på valfritt språk. Gränssnittet är rent och väl anpassat till barn, bl.a. så är svarsalternativen färg- och formkodade vilket gör att det även fungerar med yndre barn.

getkahoot.com kan man skapa en gratis inloggning där man kan skapa och spara sina quiz och eleverna loggar sedan in sig via en pinkod som de får av läraren och ett namn. Som lärare styr man när quzet startar, när man går till nästa fråga och man ser även elevernas resultat under spelets gång.

Länkar:
getkahoot.com
kahoot.it

Pris:
Gratis

1 2