Hösterminen

2014-11-30
Hej!
Höstterminen har gått i en rasande fart och jullovet närmar sig. Mycket ska hinnas med de här sista veckorna innan både elever och lärare får ledigt från skolarbetet.

Under hösten har vi träffats i SO-Gruppen i samarbete Martin Stolare från Karlstads universitet. De uppgifter med elevexempel som vi genomfört kommer att läggas ut i webkatalogen så att alla kan ta del av materialet. Nästa träff är i januari.

Arbetet med att skapa en röd tråd i So-ämnena utifrån det centrala innehållet pågår och kommer förhoppningsvis att vara klart för år 4-6 innan jullovet. Det kommer att finnas i webkatalogen så att alla kan ta del av materialet. Under våren fortsätter arbetet med år 1-3 och år 7-9.

I webkatalogen finns även de anteckningar från de kommunövergripande träffarna. Vi har gått igenom diskussionsmaterialet runt geografiska undersökningar från Skolverket www.skolverket.se och håller just nu på att genomföra arbetet ute i klasserna. Den pedagogiska planeringen ligger ute på Edwise.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta fram elevexempel samt att ta del av och diskutera innehållet i boken Bedömning i SO. Boken har köpts in och kommer att delas ut till de som undervisar i SO i år 4-6. Fler böcker fick beställas så en del har inte fått den än.

Facebook har en del bra grupper där man ta del av andras tankar och ideér.
Bedömning för lärande
The big five
Centralt innehåll utifrån Lgr11
Grej Of The Day
SO i åk 4-6
Fröken Sophias undervisningstips
Nationella prov åk 3 och 6

Hoppas ni alla får ett härligt jullov!
Ann-Britt