Lektionsidé som sprids i Sverige

24 Januari 2015

En ny termin ligger framför oss och jag sitter nu och tänker på vad den här nya terminen innebär. Det inte omöjligt att uppdatera och förnya sin undervisning. Att reflektera och börja med nytt fokus kan man egentligen göra när som helst, men det är kanske lättare efter ett uppehåll i skolvardagen. Sen kan det uppehållet vara ett sommarlov, jullov eller egentligen bara en helg. Tanken är alltid att man vill göra det som återstår av läsåret så bra som det bara går.

Under sista delen av höstterminen startade jag Grej of the day. Det började med att jag läste en artikel i Lärarnas tidning om läraren Micael Hermansson och hans GOTD,
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/09/07/kickstart-kluriga-fragor.
Jag blev inspirerad till att pröva i de klasser jag undervisar i. Syftet med GOTD är att väcka nyfikenhet och lust att lära.

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärarens ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former” LGR11

Eiffeltornet blev min första GOTD, detta uppskattades av eleverna så då var det bara att köra på. Jag försöker koppla GOTD till aktuella händelser och de arbetsområden som pågår. Estonia,
u-båtar, Berlinmuren, 2014-året som gått, choklad, Gustav II Adolf, Leonardo Da Vinci och Malala är några av de mikrolektioner vi haft. Med stöd av bilder, filmer samt text (powerpoint) berättar jag om ett ämne (en grej) och eleverna antecknar i en speciell skrivbok och ritar en bild. Vi sätter upp bild med text på världskartan i klassrummet, som visar var i världen händelsen, platsen eller personen finns/fanns.

Mikrolektionerna ska inte vara mer än 7-10 minuter och bidrar till att eleven utvecklar förmågor som bedöms i flera ämnen, som t ex att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och begreppsliga förmåga.

En del kör GOTD varje dag men jag har startat med en gång i veckan. De får en ledtråd dagen före för att försöka lista ut vad som kommer på GOTD:
Eleverna skriver på lappar förslag till GOTD som vi lägger i en burk. Kristendomen, FN, Bermudatriangeln, hajar, Zlatan, Gustav III, medelhavsklimat, Buddha och terrorister är några av de förslag som finns just nu.

I utvärderingen av höstens arbete så var GOTD en lektion som alla hade med och som de ville fortsätta med. GOTD kom även upp på utvecklingssamtalen. Eleverna hade berättat om vad de lärt sig hemma! Det är kul att lära sig!

Det är bara att hoppas att den positiva inställningen till kunskap fortsätter även denna termin.

14 jan finns en artikel om GOTD i Svenska Dagbladet.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolresan_3562868.svd?sidan=12

I Lärarnas tidning nr 1 finns också ett reportage.
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning

I Facebook gruppen Grej of the day finns material under rubriken filer.

Återkommer med tips till fler källor…..

Här finns en massa GOTD material i bokstavsordning

http://www.gotdswe.se/utforska-gotd/

Micke Hermansson har gett ut flera böcker med färdiga GOTDoch arbetsböcker som finns att köpa in

9789144112411