Bedömningsaspekter

Vad skiljer ett enkelt resonemang från ett välutvecklat resonemang?

I filmen "Vad skiljer ett E från ett A – sex bedömningsapekter." som finns på Pedagog Värmland svarar Peter Wall på frågan och listar sex bedömningsaspekter som stöd.

http://www.pedagogvarmland.se/filmer/vad-skiljer-ett-e-fran-ett-sex-bedomningsaspekter
Utöver filmen finns även en artikel att ladda ner : Bedömningen börjar i planeringen – om att använda sig av bedömningsaspekter där det förs en lite utförligare diskussion kring användningen av bedömningsaspekter.
Texten handlar om planeringsprocessen, med fokus på bedömningsaspekter. Resonemanget är generellt och kan användas inom alla ämnen och inom alla skolformer.
Det finns även en figur att ladda ner och skriva ut med de sex bedömningsaspekterna.
Bredd : Är innehållet magert – utförligt.
Djup: Korta resonemangskedjor – Långa resonemangskedjor
Begreppsanvändning : Vardagsord – ämnesbegrepp
Problematisering: Ur ett perspektiv – Ur olika perspektiv
Konkretisering: Exemplifierar ej- relevanta exempel
Slutsatser: Ej underbyggda med fakta och logik – Underbyggda med fakta och logik

Figuren är behjälplig när man ska förklara för elever vad som skiljer ett E från ett A.
Den är även användbar vid arbete där eleverna arbetar med självbedömning och kamratbedömning.

Länktips:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/01/28/utveckla-ett-resonemang/