Grej of the day

I höst besökte jag SO dagarna i Stockholm. Det var två dagar fyllda med intressanta föreläsningar om metoder och arbetssätt i So- undervisningen. En av förälasarna var Micke Hermansson som är den lärare som startade 

grej-of-the-day5_66334148

Grej of the day – Be careful you might learn something  Mikrolektioner som väcker elevernas lust för kunskap.

Jag har tidigare skrivit om Grej of the day i So- bloggen och hur man kan arbeta med mikrolektioner och lovade då komma med mera tips.

En användbar länk där materialet ligger i bokstavsordning är:

http://www.gotdswe.se/utforska-gotd/

Här kan ni se Micke där han gör en GOTD själv:

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/69878

Han har även gett ut en bok samt material:

https://www.studentlitteratur.se/#9789144112411

/Grej+of+the+Day+%28Bok+++digital+produkt%29

9789144112411

Historiebruk

Historiebruk, historieanvändning.
Historiebruk : att använda historia  genom ex. (berättelser, argument, symboler, myter) för ett eller flera syften. historia

 Kommersiella   Ekonomiska  Politiska

Historiebruk eller att använda historien på olika sätt för olika syften kan man hitta exempel på i sin närmiljö och i vardagen.

Meteltidveckan (Gotland) Vasaloppet o.s.v.
Hemmet/familjen : traditioner, högtider
Orten : gator, statyer, byggnaders namn , symboler
Pengar
I samtidskulturen: reklam, spel, filmer, böcker

När historia används i olika sammanhang och med olika syften  sänder någon ett budskap till en mottagare för att ex påverka

Ex på användbara länkar:

http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/09/exempel_p_uppgift_historieanv_ndning_engelbrek_11010.pdf

Putin jämförs med Hitler
http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/18479114/800/normal/4ce8508475106/adolf_putin.jpg

Poolia reklam
https://www.youtube.com/watch?v=YrwEWz5pwe4

Zlatan reklam
https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc

Försäkringskassan reklam
https://www.youtube.com/watch?v=cu8XiYvT394

Tips :
Stockholmskällan
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=30280

Historiska muséet
http://historiska.se/

History pin
https://www.historypin.org/

http://ullis72.moobis.se/category/kalla-kriget/Fil.dr.

Främja elevers lärande i SO

Främja elevers lärande i SO           books-1316306__340  

Under hösten har vi startat arbetet med Läslyftet. Min roll är att leda arbetet med kollegorna som undervisar i So 4-9 i kommunens skolor.
Vad är då Läslyftet?
Läslyftet är Skolverkets nationella satsning i en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Elevernas språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar
och avgörande för elevers utveckling och lärande i skolan samt för elevernas framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv.
Kollegialt lärande.
Kollegialt lärande är olika former av kompetensutveckling där lärare samarbetar för att utveckla undervisningen. vi lär av och med varandra. Läslyftets fortbildningsmodell innebär att lärare med stöd av en handledare har strukturerade uppgifter att lösa, diskutera och reflektera över.
Arbetet med modulerna
Inför utbildningstillfällena läser personalen artiklar och tittar på filmer. När förberedelsearbetet är klart följer diskussion och analys i kollegiegruppen. Vid det tredje momentet har det blivit dags att genomföra aktiviteten i klassrummet. Läslyftet innebär ofta nya sätt att arbeta på. Dessa diskuterar och reflekterar vi omkring tillsammans för att lära nytt och öka kvaliteten på undervisningen.
Hur har arbetet gått
Positiv grupp där alla är engagerade och motiverade. Vi delger varandra tips och idéer om uppgifter, arbetsätt, metoder, diskuterar läromedel och alla drar sitt strå till stacken.
Några av många tankar som kommit fram:
Det här kommer jag att kunna använda i arbetet med eleverna!
Det sker en utveckling i och med att vi tar till oss de teorier vi läser om och vågar pröva nya metoder.
Viktigt att vara strukturerad och tydlig i arbetet med eleverna.
Vi får inte ta för givet att eleverna förstår.

Jag tror att sättet att arbeta kollegialt är ett bra sätt att öka kunskapen om vad det innebär att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen. Jag tror också att man kommer att samarbeta mer kring eleverna, vilket på sikt kommer att ge högre resultat.

.