Kahoot

Kahootkahoot!

Förra veckan startade jag med något nytt i klass 6B. Kahoot!
Kahoot ett digitalt verktyg där jag som lärare i förväg gör i ordning ett quiz med frågor, svarsalternativ och betänketid.
Eleverna får en game-pin (sifferkod) som de använder för att delta. De kan logga in och spela från vilken digital enhet som helst. Den här gången använde några sina smartphones och några datorer. Jag använde projektorn så alla såg  hur många som var inloggade och hur många som svarat på frågorna. Efter att alla frågorna är genomförda bildas en Topp5-lista, en funktion som är väldigt populär bland eleverna! Du som lärare bestämmer också tempot på frågorna och kan i princip diskutera hur mycket som helst efter varje fråga. Det finns också en hel mängd färdiga quiz i olika ämnen.
Det är en kul frågesport där eleverna blev enormt engagerade, motiverade, lite högljudda med med en kampvilja in i det sista. Trots att frågorna handlade om världsreligionerna.
Kahoot kan man använda för att:
kolla av elevernas förkunskaper
checka av under ett arbetsområde
kolla av begreppsförståelsen
låta eleverna värdera olika moment kopplade till undervisningen
låta eleverna göra egna quiz och spela med klassen där de behandlar ett givet ämnesområde som ni arbetar med.

En bra instruktionsfilmen finns här. Det är enkelt och lätt att komma igång!
https://www.youtube.com/watch?v=QwGi_-B_v9Q

Klicka på länken för att komma till Kahoot!'s hemsida och skapa ett konto, därifrån blir du guidad så att du kommer vidare och det bästa av allt är att det är gratis!
https://getkahoot.com/

 

 

Ämnesövergripande projekt

Bra projekt för ett ämnesövergripande arbete.

Åsa Colliander Celik berättar i sin blogg om hur hon arbetat med årets tema i Future City http://pedagogstockholmblogg.se/granslost-digitalt-larande/ med eleverna och hur hennes elever blev en av vinnarna.


Missa inte att anmäla er till nästa års tävling i Future City, anmälan har redan öppnat. Temat för nästa år är "En stad för alla" och i Minecraft ska eleverna bygga en ny stad med Lantmäteriets karta över Kiruna som grund. Kul eller hur!
Gå gärna in och titta på https://www.youtube.com/watch?v=Roe_gu7bt9w där ni kan se årets vinnande bidrag som handlar om sopsortering.

 

Staden för alla – tävlingens tema 2016/2017

http://futurecity.nu/
Future City 2016/2017

I Future City ska eleverna i årskurs 6-9 ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och med sin kreativitet och kunskap bygga framtidens stad. Eleverna tänker fritt och inspireras av dagens tekniska lösningar. Hur ser framtidens stad ut? Vem bor där? Hur transporterar vi oss själva och gods? Hur fungerar det med vatten, avlopp, återvinning… ja, allt som finns i en stad.

Syftet med Future City är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad och skapa intresse kring hur vi skapar ett hållbart samhälle. Vi hoppas också att det ska ge de deltagande eleverna en rolig, spännande och utmanande upplevelse. Kunskapen eleverna behöver för att lösa uppgifterna i Future City kommer från många olika ämnen: teknik, NO, SO, bild, med flera. Det är ett bra projekt att jobba ämnesövergripande med.

Nästa års tävling fokuserar på de som staden är till för – invånarna. Hur kommer en framtida stad ta hänsyn till alla sina invånare. Temat är Staden för alla. Minecraftuppgiften handlar om att bygga det framtida Kiruna och uppsatsen om hur det är att vara ung i framtidsstaden.

Mer detaljerad information om nästa års tävling publiceras löpande på webben.

 

Språkutvecklande SO-undervisning

Språkutvecklande SO-undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är nu högaktuellt genom  arbetet med Läslyftet med moduler för flera ämnen som även vi i Eda kommun arbetar med i olika gruppkonstellationer utifrån ämnen.

En handbok för SO-lärare att användas i den dagliga undervisningen för att utveckla elevens ämneskunskaper men också elevernas språk

 

9789127441620

 Boken innehåller konkreta och praktiska språkligastrategier, metoder hur elever kan stöttas för att ta till sig innehållet i olika ämnen.

Boken är användbar även inom andra ämnen och årskurse.

Boken är skriven av Maria Bjerregaard,  lärare i svenska och svenka som andraspråk, NC (nationellt centrum för andraspråk)   tillsammans med  Björn Kindenberg,lärare i SO och svenska som andraspråk NC (nationellt centrum för andraspråk)  

 

Lärande matriser

Jag har börjat att läsa boken “Lärandematriser” av Johan Alm. Boken innehåller många bra konkreta tips, som man verkligen vill ha mer av. En bok som passar för att diskutera kollegialt och hämta inspiration från för att utveckla bedömning och lärande.

Lärandematriser

Johan Alm beskriver skillnaden mellan en bedömningsmatris och en lärandematris så här:

Bedömningsmatris är till för att läraren ska kunna bedöma eleverna i efterhand

Lärandematris är till för att eleverna ska förstå vad de ska lära sig iförväg

Han menar att det är viktigt för eleverna att innehållet och progressionen i en lärandematris blir lätt att förstå. 

En lärandematris:

Utgår från kunskapskraven (Lgr11)

Konkretiserar vad eleverna ska kunna göra (handlingar)

Har en tydlig progression som är lätt att följa för eleverna


Johan Alm förklarar  mycket konkret hur man bygger upp en lärandematris med ett tydligt innehåll och struktur så att den kan användas av både lärare och elev på ett enkelt och överskådligt sätt.

Författaren har en egen hemsida/blogg där det finns en hel del att hämta:
larandematriser.se

En film finns även att ta del av:

https://www.youtube.com/watch?v=kKOL95x8htA

Författaren Johan Alm är lärare och föreläsare. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ bedömning.