Fältstudier – engagerar och motiverar

6A och 6B har under våren varit ute och gjort lite olika fältstudier.

Fältstudier kan vara en utmaning men är också inspirerande att arbeta med. Under arbetet med fältstudier har både eleverna och jag insett att vi har arbetat ämnesövergripande och  inte bara med ämnet geografi.

Syftet med fältstudier är:
Att undersöka närmiljön med hjälp av kartan och fältstudier. Att studera, dokumentera och analysera insamlad data.

Arbetsområdet presenterades  för eleverna och de fick utifrån olika förslag välja vad de ville gå ut och undersöka.

 

1. Fältstudie av skolgården

gunnarsbyskolan

Starta med att resonera och analysera kring frågan:
Vad är tanken med en skolgård?
Gå ut på skolgården och ta med en kamera för att dokumentera hur det ser ut på er skolgård.

    Var finns barnen?
    Vad är bra med skolgården? Vad är inte bra?
    Hur är det med säkerheten ? Vad ser ni?
    Är skolgården tillgänglig för alla?
    Finns det områden som leder till eller skapar ensamhet/mobbning
    utsatthet?

Förslag för att förbättra skolgården
Kan lekredskapen placeras annorlunda för att kunna utnyttjas bättre?
Är det något som saknas ?

Ni har säkert en massa andra förslag hur det skulle kunna se ut och hur de redskap som redan finns skulle kunna utnyttjas ännu bättre än de gör idag.

 

2.  Fältstudie: ”Hitta en fornlämning”  

Utgå från närområdetthumb_img_2620_1024

Gör intervjuer med personer som har bott länge i
området. Vad kan de berätta?

Undersök vad som finns skrivet om området. Gå till biblioteket.

Rita kartor som beskriver hur det
ser ut i dag och hur det kan ha sett ut tidigare.

 

3.  Fältstudie: Produktion, transport och konsumtion av varor.

 

world-1303628__340images

Gå till en butik och undersök och dokumentera olika varors ursprung.
 Välj ut 5 olika matvaror ex köttfärs, bananer, tomater, mjölk o.sv.

Dokumentera och ta reda på:

Var är varan tillverkad? Hur har varan kommit till affären? Hur är varan förpackad o.s.v? Vilket material är varan förpackad med?

Analysera hur sättet att producera, transportera  och konsumera  varorna har påverkat miljön?

 

4. Fältstudie:Lag och rätt.

gunnarsbyskolan
Besök och dokumentera trygga och otrygga platser i Charlottenberg ur
Barnets perspektiv – äldres perspektiv – polisens perspektiv

Intervjua 5 elever i samma ålder. Var känner de sig trygga/otrygga?

Intervjua 5 pensionärer. Var känner de sig trygga/ otrygga?

Intervjua polisen  var uppfattar de att det är tryggt/otryggt?

Analysera platserna, vart finns de?, hur ser det ut?

Jämför platserna?

Tänkt ut alternativa lösningar på hur en otrygg plats kan bli trygg.

5. Fältstudie: Framtidens Eda.

190px-edamunicippast I Eda byggs det mycket just nu och dessa byggen samt framtida byggplaner använder vi för att fortsätta analysera samhällets utveckling och vad den betyder för människor, samhälle och miljö.

Utifrån en angiven plats i Eda ska ni göra egna detaljplaneringar och analysera hur det blir för människorna, samhället och miljön.

Hur ser det ut i framtiden?
Gör en egen detaljplanering av platsen
Hur bor vi?
Natur – miljö
Skola?
Affärer/handel
Arbeten
Fritid

 

Positiva och motiverade elever var ute och dokumenterade,gjorde intervjuer, fotograferade, besökte ålderdomshemmet, polisen, kommunalkontoret, biblioteket samt äldre släktingar.

Kunskap är coolt!

owl-47526_960_720

OBS!! Gratis bilder finns att hämta på

https://pixabay.com

Kartor

Kartor för närområdet brukar man kunna hitta på biblioteket, hos kommunen och i turistbroschyrer

https://maps.google.se/

https://www.lantmateriet.se

http://karta.se/