Ny termin – Nya möjligheter

Ny termin – Nya möjligheter!                  

Förväntningar

En ny termin har precis startat med  förväntansfulla elever och personal.
Vad kommer den här nya terminen innebära?
Vilka förväntningar finns hos eleverna? Vilka förväntningar har jag?Hur ska vi tillsammans uppfylla våra förväntningar?
Ja det är frågor som är viktiga att ställa till eleverna och till sig själv.board-142741__340
Det känns lättare att börja med något nytt efter ett sommarlov, jullov eller bara en helg. Själva tanken är att alltid göra arbetet tillsammans med eleverna under läsåret så bra som det bara går.
 

Funderingar

questions-1922477__340Hur skapar vi en bra lärmiljö tillsammans med eleverna? Hur ser det ut i klassrummet? Vilka mål har jag med undervisningen? Vilka kunskapskrav ska eleverna nå? Hur kan vi arbeta tillsammans i en öppen kommunikation med elever, föräldrar och kollegor?

Klassrummet

book-1294203__340

Några frågor som dyker upp när det gäller lärmiljön är:
Vad finns där s
om är nödvändigt? Är det något vi inte behöver? Något vi skulle behöva?
Vilka aktiviteter förekommer i klassrummet?.
Är det nödvändigt att ha alla böcker, pennor, och annat material där de är eller ska de stå någon annanstans
Finns allt material tillgängligt för alla ?
Kan placeringen av material och böcker leda till onödiga konflikter och spring i klassrummet?
Vilken klassrumsplacering fungerar bra ?
Behövs olika placeringar beroende på vad eleverna ska arbeta med?
Är det någon/några  av eleverna som behöver sitta på ett speciellt ställe i klassrummet?
Ska de sitta på samma platser hela tiden, eller ska det finnas möjlighet att byta?

Undervisning

En positiv inställning till lärande klassrummet. Det är kul att lära sig!  Det är viktigt att inte bara du tycker det i ditt klassrum. Engagera eleverna och se till att de blir aktiva lärande individer istället för mottagare av kunskap. Ställ höga och individuella krav på eleverna, men också på dig själv. Man kan mer än man tror!
Reflektion !
historia
Tänka efter vad målen för min undervisning är och vilka kunskapskrav ska eleverna nå. Kontinuerlig utvärdering där de framsteg jag och mina elever har gjort redovisas. Om undervisningen inte blev som jag tänkt är det inte värre än att andas ut och börja om på nytt igen.
Diskutera, planera, reflektera och utvärdera med kollegor. Öppna kort är något alla tjänar på i ett längre perspektiv.


 Ensam är vi starka – tillsammans är vi oslagbara.

Kommunikationmeeting-152506__340
Det är inte bara kollegor som vi behöver kommunicera med. Att alltid ha en öppen kommunikation med elever och föräldrar är också viktigt. Utvecklingssamtalet är en sak, men kommunikation är ett pågående projekt. En del elever behöver mer återkoppling och det gäller även för föräldrar. Det uppskattas av föräldrar när man kan ta kontakt och berättar positiva saker inte bara när det är negativa.

Glöm inte att också kommunicera med rektor.  Rektor är ingen tankeläsare. Är det något som du upplever inte fungerar i ditt klassrum som du behöver stöd eller hjälp med? Har du en idé eller vill du berätta om något som fungerar väldigt bra? Det är inte alltid du får som du vill, men det är bra om du ser till att du blir lyssnad på.

Utveckling
Den professionella lärarrollen är ett ständigt pågående utvecklingsarbete och möjligheterna till att ständigt utvecklas är det som gör det här jobbet så roligt!
Reflektera över undervisningen och var inte främmande för att utvecklas, förändra och förbättra.

board-142741__340