Länktips

 

 Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda från Statens medieråd parts-1929877__340 Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Nu har Statens medieråd tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

http://www.statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/nyttskolmaterialomfalskanyheterochpropaganda.2052.html

 

Sveriges befolkning 10 miljoner!                

Sveriges befolkning passerar 10 miljoner.world-549425_960_720 Du kan följa räkningen med SCB:s befolkningsklocka som  visar hur stor befolkningen är i realtid. Du hittar mer befolkningsstatistik och annan statistik Statistiska centralbyrån.

http://www.scb.se/  

 

GIS i undervisningen
abstract-1278060_960_720  Åsa Collander Celik  är So-lärare på        Mälarhöjdens skola och bloggar för Pedagog  Stockholm. Hon beskriver hur man kan arbeta med digitala verktyg och har flera inlägg, bra tips/länkar i sina blogg.

Hennes senaste inlägg är  "15 enkla exempel på GIS i undervisningen"

http://pedagogblogg.stockholm.se/granslost-digitalt-larande/2017/01/21/sa-anvander-jag-gis-i-undervisningen/