Ämnesövergripande projekt

Bra projekt för ett ämnesövergripande arbete.

Åsa Colliander Celik berättar i sin blogg om hur hon arbetat med årets tema i Future City http://pedagogstockholmblogg.se/granslost-digitalt-larande/ med eleverna och hur hennes elever blev en av vinnarna.


Missa inte att anmäla er till nästa års tävling i Future City, anmälan har redan öppnat. Temat för nästa år är "En stad för alla" och i Minecraft ska eleverna bygga en ny stad med Lantmäteriets karta över Kiruna som grund. Kul eller hur!
Gå gärna in och titta på https://www.youtube.com/watch?v=Roe_gu7bt9w där ni kan se årets vinnande bidrag som handlar om sopsortering.

 

Staden för alla – tävlingens tema 2016/2017

http://futurecity.nu/
Future City 2016/2017

I Future City ska eleverna i årskurs 6-9 ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och med sin kreativitet och kunskap bygga framtidens stad. Eleverna tänker fritt och inspireras av dagens tekniska lösningar. Hur ser framtidens stad ut? Vem bor där? Hur transporterar vi oss själva och gods? Hur fungerar det med vatten, avlopp, återvinning… ja, allt som finns i en stad.

Syftet med Future City är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad och skapa intresse kring hur vi skapar ett hållbart samhälle. Vi hoppas också att det ska ge de deltagande eleverna en rolig, spännande och utmanande upplevelse. Kunskapen eleverna behöver för att lösa uppgifterna i Future City kommer från många olika ämnen: teknik, NO, SO, bild, med flera. Det är ett bra projekt att jobba ämnesövergripande med.

Nästa års tävling fokuserar på de som staden är till för – invånarna. Hur kommer en framtida stad ta hänsyn till alla sina invånare. Temat är Staden för alla. Minecraftuppgiften handlar om att bygga det framtida Kiruna och uppsatsen om hur det är att vara ung i framtidsstaden.

Mer detaljerad information om nästa års tävling publiceras löpande på webben.

 

Språkutvecklande SO-undervisning

Språkutvecklande SO-undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är nu högaktuellt genom  arbetet med Läslyftet med moduler för flera ämnen som även vi i Eda kommun arbetar med i olika gruppkonstellationer utifrån ämnen.

En handbok för SO-lärare att användas i den dagliga undervisningen för att utveckla elevens ämneskunskaper men också elevernas språk

 

9789127441620

 Boken innehåller konkreta och praktiska språkligastrategier, metoder hur elever kan stöttas för att ta till sig innehållet i olika ämnen.

Boken är användbar även inom andra ämnen och årskurse.

Boken är skriven av Maria Bjerregaard,  lärare i svenska och svenka som andraspråk, NC (nationellt centrum för andraspråk)   tillsammans med  Björn Kindenberg,lärare i SO och svenska som andraspråk NC (nationellt centrum för andraspråk)  

 

Lärande matriser

Jag har börjat att läsa boken “Lärandematriser” av Johan Alm. Boken innehåller många bra konkreta tips, som man verkligen vill ha mer av. En bok som passar för att diskutera kollegialt och hämta inspiration från för att utveckla bedömning och lärande.

Lärandematriser

Johan Alm beskriver skillnaden mellan en bedömningsmatris och en lärandematris så här:

Bedömningsmatris är till för att läraren ska kunna bedöma eleverna i efterhand

Lärandematris är till för att eleverna ska förstå vad de ska lära sig iförväg

Han menar att det är viktigt för eleverna att innehållet och progressionen i en lärandematris blir lätt att förstå. 

En lärandematris:

Utgår från kunskapskraven (Lgr11)

Konkretiserar vad eleverna ska kunna göra (handlingar)

Har en tydlig progression som är lätt att följa för eleverna


Johan Alm förklarar  mycket konkret hur man bygger upp en lärandematris med ett tydligt innehåll och struktur så att den kan användas av både lärare och elev på ett enkelt och överskådligt sätt.

Författaren har en egen hemsida/blogg där det finns en hel del att hämta:
larandematriser.se

En film finns även att ta del av:

https://www.youtube.com/watch?v=kKOL95x8htA

Författaren Johan Alm är lärare och föreläsare. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ bedömning.

 

 

KOLL PÅ VÄRLDEN!

world-1303628__340

I många delar av världen går utvecklingen framåt. Fattigdomen minskar, fler människor har tillgång till rent vatten och en rekordstor andel barn i världen börjar skolan.

Här kan du jämföra olika länder, spela quiz och få koll på läget i världen med hjälp av aktuell FN-statistik.

http://varldskoll.se/

Grej of the day

I höst besökte jag SO dagarna i Stockholm. Det var två dagar fyllda med intressanta föreläsningar om metoder och arbetssätt i So- undervisningen. En av förälasarna var Micke Hermansson som är den lärare som startade 

grej-of-the-day5_66334148

Grej of the day – Be careful you might learn something  Mikrolektioner som väcker elevernas lust för kunskap.

Jag har tidigare skrivit om Grej of the day i So- bloggen och hur man kan arbeta med mikrolektioner och lovade då komma med mera tips.

En användbar länk där materialet ligger i bokstavsordning är:

http://www.gotdswe.se/utforska-gotd/

Här kan ni se Micke där han gör en GOTD själv:

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/69878

Han har även gett ut en bok samt material:

https://www.studentlitteratur.se/#9789144112411

/Grej+of+the+Day+%28Bok+++digital+produkt%29

9789144112411

Historiebruk

Historiebruk, historieanvändning.
Historiebruk : att använda historia  genom ex. (berättelser, argument, symboler, myter) för ett eller flera syften. historia

 Kommersiella   Ekonomiska  Politiska

Historiebruk eller att använda historien på olika sätt för olika syften kan man hitta exempel på i sin närmiljö och i vardagen.

Meteltidveckan (Gotland) Vasaloppet o.s.v.
Hemmet/familjen : traditioner, högtider
Orten : gator, statyer, byggnaders namn , symboler
Pengar
I samtidskulturen: reklam, spel, filmer, böcker

När historia används i olika sammanhang och med olika syften  sänder någon ett budskap till en mottagare för att ex påverka

Ex på användbara länkar:

http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/09/exempel_p_uppgift_historieanv_ndning_engelbrek_11010.pdf

Putin jämförs med Hitler
http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/18479114/800/normal/4ce8508475106/adolf_putin.jpg

Poolia reklam
https://www.youtube.com/watch?v=YrwEWz5pwe4

Zlatan reklam
https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc

Försäkringskassan reklam
https://www.youtube.com/watch?v=cu8XiYvT394

Tips :
Stockholmskällan
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=30280

Historiska muséet
http://historiska.se/

History pin
https://www.historypin.org/

http://ullis72.moobis.se/category/kalla-kriget/Fil.dr.

Främja elevers lärande i SO

Främja elevers lärande i SO           books-1316306__340  

Under hösten har vi startat arbetet med Läslyftet. Min roll är att leda arbetet med kollegorna som undervisar i So 4-9 i kommunens skolor.
Vad är då Läslyftet?
Läslyftet är Skolverkets nationella satsning i en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Elevernas språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar
och avgörande för elevers utveckling och lärande i skolan samt för elevernas framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv.
Kollegialt lärande.
Kollegialt lärande är olika former av kompetensutveckling där lärare samarbetar för att utveckla undervisningen. vi lär av och med varandra. Läslyftets fortbildningsmodell innebär att lärare med stöd av en handledare har strukturerade uppgifter att lösa, diskutera och reflektera över.
Arbetet med modulerna
Inför utbildningstillfällena läser personalen artiklar och tittar på filmer. När förberedelsearbetet är klart följer diskussion och analys i kollegiegruppen. Vid det tredje momentet har det blivit dags att genomföra aktiviteten i klassrummet. Läslyftet innebär ofta nya sätt att arbeta på. Dessa diskuterar och reflekterar vi omkring tillsammans för att lära nytt och öka kvaliteten på undervisningen.
Hur har arbetet gått
Positiv grupp där alla är engagerade och motiverade. Vi delger varandra tips och idéer om uppgifter, arbetsätt, metoder, diskuterar läromedel och alla drar sitt strå till stacken.
Några av många tankar som kommit fram:
Det här kommer jag att kunna använda i arbetet med eleverna!
Det sker en utveckling i och med att vi tar till oss de teorier vi läser om och vågar pröva nya metoder.
Viktigt att vara strukturerad och tydlig i arbetet med eleverna.
Vi får inte ta för givet att eleverna förstår.

Jag tror att sättet att arbeta kollegialt är ett bra sätt att öka kunskapen om vad det innebär att arbeta språkutvecklande inom alla ämnen. Jag tror också att man kommer att samarbeta mer kring eleverna, vilket på sikt kommer att ge högre resultat.

.

Bedömningsaspekter

Vad skiljer ett enkelt resonemang från ett välutvecklat resonemang?

I filmen "Vad skiljer ett E från ett A – sex bedömningsapekter." som finns på Pedagog Värmland svarar Peter Wall på frågan och listar sex bedömningsaspekter som stöd.

http://www.pedagogvarmland.se/filmer/vad-skiljer-ett-e-fran-ett-sex-bedomningsaspekter
Utöver filmen finns även en artikel att ladda ner : Bedömningen börjar i planeringen – om att använda sig av bedömningsaspekter där det förs en lite utförligare diskussion kring användningen av bedömningsaspekter.
Texten handlar om planeringsprocessen, med fokus på bedömningsaspekter. Resonemanget är generellt och kan användas inom alla ämnen och inom alla skolformer.
Det finns även en figur att ladda ner och skriva ut med de sex bedömningsaspekterna.
Bredd : Är innehållet magert – utförligt.
Djup: Korta resonemangskedjor – Långa resonemangskedjor
Begreppsanvändning : Vardagsord – ämnesbegrepp
Problematisering: Ur ett perspektiv – Ur olika perspektiv
Konkretisering: Exemplifierar ej- relevanta exempel
Slutsatser: Ej underbyggda med fakta och logik – Underbyggda med fakta och logik

Figuren är behjälplig när man ska förklara för elever vad som skiljer ett E från ett A.
Den är även användbar vid arbete där eleverna arbetar med självbedömning och kamratbedömning.

Länktips:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/01/28/utveckla-ett-resonemang/

Begreppskortlekar

Kunskap är kul!            owl-47526_960_720          ordord

Genom att tillsammans diskutera begrepp, dess betydelse, hur man kan använda dem och se till att alla förstår vad de betyder så arbetar vi med begreppsförmågan genom att använda begreppskortlekar. Under arbetets gång så övar eleverna på att reflektera, analysera, tänka kritiskt, utmana varandra, lyfta varandra samt att lära av varandra.

Begrepp som vi arbetat med tidigare och nya begrepp inom olika ämnen finns i en korg i klassrummet. Begreppen har jag laminerat och klippt i storlek som ett vanligt spelkort. Orsaken till att jag har med både gamla och nya begrepp är att inte begreppen ska glömmas bort.

Begreppen är inte bara från ämnen inom so utan kan vara från flera olika ämnen. Ex: multiplikation, omkrets, klimat, väder, demokrati, substantiv, källa, konsekvens, kretslopp  o.s.v.

Eleverna får arbeta med begreppen på olika sätt i grupper eller enskilt.

  • Sortera in begreppen i grupper och förklara varför de tycker att just de begreppen hör ihop.
  •  Bilda meningar, där de förklarar begreppet eller begreppen skriftligt eller muntligt.
  • Dra ett kort och förklara begreppet för de andra i gruppen. Är det rätt förklarat får kortet behållas i annat fall läggs det tillbaka.
  • Dra ett kort och ge ledtrådar till de andra i gruppen som får gissa vilket begrepp som beskrivs. Den som gissar rätt får behålla kortet.
  • Para ihop begreppen två och två och förklara varför de hör ihop.
  • Använda flera kort och skriva en kort berättelse med begreppen.

Det finns många andra sätt att öva in begrepp men begreppskortleken är populärt bland eleverna. Det är enkelt att ta fram och öva om det är tid över, starta lektionen med, avsluta lektionen med eller som extrauppgift.

Känslan av att se eleverna ha kul, vara delaktiga och skapa kunskap tillsammans är en härlig känsla.

 

 

 

 


 

Lektionsidé som sprids i Sverige

24 Januari 2015

En ny termin ligger framför oss och jag sitter nu och tänker på vad den här nya terminen innebär. Det inte omöjligt att uppdatera och förnya sin undervisning. Att reflektera och börja med nytt fokus kan man egentligen göra när som helst, men det är kanske lättare efter ett uppehåll i skolvardagen. Sen kan det uppehållet vara ett sommarlov, jullov eller egentligen bara en helg. Tanken är alltid att man vill göra det som återstår av läsåret så bra som det bara går.

Under sista delen av höstterminen startade jag Grej of the day. Det började med att jag läste en artikel i Lärarnas tidning om läraren Micael Hermansson och hans GOTD,
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/09/07/kickstart-kluriga-fragor.
Jag blev inspirerad till att pröva i de klasser jag undervisar i. Syftet med GOTD är att väcka nyfikenhet och lust att lära.

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärarens ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former” LGR11

Eiffeltornet blev min första GOTD, detta uppskattades av eleverna så då var det bara att köra på. Jag försöker koppla GOTD till aktuella händelser och de arbetsområden som pågår. Estonia,
u-båtar, Berlinmuren, 2014-året som gått, choklad, Gustav II Adolf, Leonardo Da Vinci och Malala är några av de mikrolektioner vi haft. Med stöd av bilder, filmer samt text (powerpoint) berättar jag om ett ämne (en grej) och eleverna antecknar i en speciell skrivbok och ritar en bild. Vi sätter upp bild med text på världskartan i klassrummet, som visar var i världen händelsen, platsen eller personen finns/fanns.

Mikrolektionerna ska inte vara mer än 7-10 minuter och bidrar till att eleven utvecklar förmågor som bedöms i flera ämnen, som t ex att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och begreppsliga förmåga.

En del kör GOTD varje dag men jag har startat med en gång i veckan. De får en ledtråd dagen före för att försöka lista ut vad som kommer på GOTD:
Eleverna skriver på lappar förslag till GOTD som vi lägger i en burk. Kristendomen, FN, Bermudatriangeln, hajar, Zlatan, Gustav III, medelhavsklimat, Buddha och terrorister är några av de förslag som finns just nu.

I utvärderingen av höstens arbete så var GOTD en lektion som alla hade med och som de ville fortsätta med. GOTD kom även upp på utvecklingssamtalen. Eleverna hade berättat om vad de lärt sig hemma! Det är kul att lära sig!

Det är bara att hoppas att den positiva inställningen till kunskap fortsätter även denna termin.

14 jan finns en artikel om GOTD i Svenska Dagbladet.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolresan_3562868.svd?sidan=12

I Lärarnas tidning nr 1 finns också ett reportage.
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning

I Facebook gruppen Grej of the day finns material under rubriken filer.

Återkommer med tips till fler källor…..

Här finns en massa GOTD material i bokstavsordning

http://www.gotdswe.se/utforska-gotd/

Micke Hermansson har gett ut flera böcker med färdiga GOTDoch arbetsböcker som finns att köpa in

9789144112411

1 2 3