Tag Archives: geografi

Tema Europa

Tema Europa
Bild/Svenska/Geografi/Musik

Här ser ni några av de länder eleverna i år 6 på Gunnarsbyskolan tillverkade under bildlektionerna.

thumb_img_3288_1024thumb_img_3291

Tomma skokartonger förvandlades till tredimensionella tittskåp som visade Europas länder.

thumb_img_3287thumb_img_3289

Namngeografi  övades in med hjälp av www.seterra.se
Vi såg filmer om Europa, arbetade med olika frågeställningar, gjorde jämförelser mellan ex norra-södra Europas befolkning, natur -och kulturlandskap och naturresurser. Resonerade om orsaker och konsekvenser av varför det ex bor fler/färre  människor i olika områden .
Filmerna hämtades från www.sli.se

Eleverna skrev en beskrivande rapport om ”sitt land”
som de tillverkat i bilden. Faktatexten gjordes med digitala hjälpmedel där eleverna gjorde en power-point om ”sitt land.”
Eleverna redovisade arbetet muntligt genom att visa bildspelet och berätta  för klassen om sitt land.

Fröken Europa är en spännande och lättläst bok om en klass som får vara med om en annorlunda Europaresa. Boken läste vi tillsammans i klassen och diskuterade händelser och platser.

.froken-europa
Boken är skriven av Kerstin Gravander.
Det finns frågor till boken att ladda ner på https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/SO/Faktabocker/Froken-Europa/