Tag Archives: grupp

Begreppskortlekar

Kunskap är kul!            owl-47526_960_720          ordord

Genom att tillsammans diskutera begrepp, dess betydelse, hur man kan använda dem och se till att alla förstår vad de betyder så arbetar vi med begreppsförmågan genom att använda begreppskortlekar. Under arbetets gång så övar eleverna på att reflektera, analysera, tänka kritiskt, utmana varandra, lyfta varandra samt att lära av varandra.

Begrepp som vi arbetat med tidigare och nya begrepp inom olika ämnen finns i en korg i klassrummet. Begreppen har jag laminerat och klippt i storlek som ett vanligt spelkort. Orsaken till att jag har med både gamla och nya begrepp är att inte begreppen ska glömmas bort.

Begreppen är inte bara från ämnen inom so utan kan vara från flera olika ämnen. Ex: multiplikation, omkrets, klimat, väder, demokrati, substantiv, källa, konsekvens, kretslopp  o.s.v.

Eleverna får arbeta med begreppen på olika sätt i grupper eller enskilt.

  • Sortera in begreppen i grupper och förklara varför de tycker att just de begreppen hör ihop.
  •  Bilda meningar, där de förklarar begreppet eller begreppen skriftligt eller muntligt.
  • Dra ett kort och förklara begreppet för de andra i gruppen. Är det rätt förklarat får kortet behållas i annat fall läggs det tillbaka.
  • Dra ett kort och ge ledtrådar till de andra i gruppen som får gissa vilket begrepp som beskrivs. Den som gissar rätt får behålla kortet.
  • Para ihop begreppen två och två och förklara varför de hör ihop.
  • Använda flera kort och skriva en kort berättelse med begreppen.

Det finns många andra sätt att öva in begrepp men begreppskortleken är populärt bland eleverna. Det är enkelt att ta fram och öva om det är tid över, starta lektionen med, avsluta lektionen med eller som extrauppgift.

Känslan av att se eleverna ha kul, vara delaktiga och skapa kunskap tillsammans är en härlig känsla.