Category Archives: boktips

Lärande genom skönlitteratur

 Mary Ingemansson lyfter fram skönlitteraturen som en väg till lärande i andra   ämnen än svenska. Hon ger många bra exempel på böcker att använda i textsamtal om levnadsförhållande under vikingatiden, medeltiden och senare historiska perioder. Böcker som också leder till diskussioner om migration, miljö och etik.

Ett innehåll som leder till en fördjupad läsning ger eleverna en förutsättning att utveckla sin läsning och sina lässtrategier, menar Ingemansson. Hon använder sig av Chambers grundfrågor och Langers föreställningsvärldar "stances"  till textsamtal om innehållet.

Du kan läsa en längre sammanfattning under Svenska 1-6 där du också hittar tips på böcker.

Läsprojekt med ”Varg nosar och jagar”

Från Svenskt näringsliv kan man beställa boken "Varg nosar och jagar" skriven av Ulf Nilsson. Den är skriven som ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv och författaren. Därför är innehållet riktat mot att skaffa sommarjobb och starta eget företag, i detta fall ett tryckeri.

 
Boken har jag använt i min 4-5:a i flera år nu. Eleverna tycker den är spännande då den innehåller bra beskrivningar av olika relationer, inbrott och vägen till att lösa detta problem och flera andra problem som dyker upp. Vi har läst den hela klassen eftersom den finns att beställa gratis och varje elev kan ha ett eget ex. att läsa ur. Den passar bra att läsa när man jobbar med tidningen eftersom man får kunskap om hur det går till i ett tryckeri.
 
Om jag hade enskilda klasser skulle jag använda den i åk 5, då tidningen ingår enligt det centrala innehållet som vi gjort i Eda.
 
Jag har gjort en ordlista, arbetsgång och uppgifter till olika avsnitt i boken. De finns på delade filer i Svenska 1-6.
 
 

Att läsa och förstå – kunskapsöversikt

Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla       skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan?    Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse. Störst fokus ligger på årskurserna 3-7, där eleverna går alltmer från att lära sig läsa till att läsa för att lära.

  Den tumnagelfinns att ladda ner eller beställa på skolverket.

   Att läsa och förstå – kunskapsöversikt

En läsvärd metodbok om processinriktad skrivundervisning

Skrivundervisning

  Catharina Tjernberg har skrivit boken "Skrivundervisning". Den vänder sig till lärare på låg,- och mellanstadiet.

  I boken får du läsa om hur du går från teori till praktik i din undervisning. Du får tips om hur du kan introducera och strukturera ett skrivområde samt hur du genom modellering synliggör lärandet och elevernas ansvar.

 Viktiga hörnpelare i skrivundervisningen, enligt Tjernberg, är: systematiken, instruktionen och reflektionen. Elever och lärare lär sig skrivandets hantverk genom att studera hur författare gör.
 

Catharina Tjernberg bygger upp sina lektioner efter en given struktur:

  • inledande fas med minilektion
  • skrivfas som ägnas åt självständigt skrivande och vägledande samtal
  • avslutande fas med återsamling för att delge varandra skrividéer eller visa hur man använt en strategi.

I Skrivarskolan, som hon väljer att kalla det, arbetar hon under det första läsåret med:

  • narrativt skrivande
  • mönsterböcker
  • instruerande texter (hur-man-gör-texter)
  • fakta-texter (allt-om-texter)
  • argumenterande texter
  • lyrik

 

 

Skriv mer! Berätta mer! – metodböcker för lågstadiet

Lucy Calkins Lucy Calkins är professor vid och ledare för The Reading and      Writing Project vid Columbia University.

 Hon visar i "Skriv mer!" hur man planerar ett läsårslångt skrivarbete  med en genomtänkt progression. Hon delar in läsåret i  sexveckorsperioder under vilka klassen arbetar med olika texttyper,  såsom narrativt berättande, argumenterande texter, faktatexter,  poesi, instruerande texter och utredande texter.

 Lucy Calkins visar hur du, som lärare, kan utveckla dina kunskaper  om texter och skrivande och hur du kan förmedla detta till dina  elever.

I "Berätta mer!" får du lära dig mer om hur du kan hjälpa varje individ i utvecklingen i skrivprocessen. Här får du verktyg som kan stödja det vägledande samtalet med elever i förskolan och lågstadiet. 

Utveckla elevernas berättande

pannvassarenPennvässaren – Dramaturgin som verktyg för bra berättelser.

Detta är ett material med tips och idéer om hur man får barn och ungdomar att vilja berätta och skriva. Veronica Grönte heter författarinnan och det finns att beställa på Studentlitteratur.  Materialet består av en metodbok, kopieringsunderlag och bildkort som inspiration. Det kan användas från åk 1 och uppåt. 

Ni som jobbat med modulen: "Att läsa och skriva i alla ämnen" har redan stött på hinderschemat och karaktärschemat som är kopierat från Pennvässaren.

Jag tänker att vi kan använda delar av detta material om det blir en svenskgrupp som jobbar vidare med att skriva nästa läsår.

Skolmaterial om genrer

IMG_1004

På läroboksförlaget Adastra finns flera läromedel som elever kan använda när de skriver olika genrer.

Skriva svenska A kan man börja använda i åk 3. Den blå "Skrivarskolan" passar från åk 6 och uppåt. Eleverna ser modelltexter och får beskrivet för sig vad som är typiskt för olika genrer. En bra hjälp för både lärare och elever.

 

Fabler -boktips

När ni jobbar med fabler och vill ha exempel från olika länder där sensmoralen är tydligt utskriven liksom koppling till svenskt ordspråk eller talesätt, är detta en fin bok att visa och läsa ur. Texterna passar främst yngre åldrar.

Fabler

1 2