Category Archives: Gymnasiet

Matris för språkprogression

Språkintroduktionen (IMSPR) är en del av gymnasieskolans introduktionsprogram (IM). Här studerar framförallt de som kommer till Eda kommun som ensamkommande flyktingbarn. Det är stora variationer i språkkunskaper och studiebakgrund för eleverna, därför har Mikael Johansson SVA-lärare på språkintroduktionen tagit fram en matris/checklista för olika nivåer i undervisningen. Matris grupper IMSPR