Nätverket SOL i Värmland

Den 23 oktober 2014 samlades nätverket för ”Skriv-, språk och läsutveckling i Värmland” på Karlstad Universitet. Temat för det här läsåret är genrepedagogik utifrån Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring.

Deltagarna kommer från hela Värmland och från alla stadier och från olika verksamheter, men bara kvinnor, några män finns det väl ändå i yrket och varför kommer inte de?

Dagen började med omvärldsspaning och tips om länkar, litteratur och film. Vi såg bla en film med Monica Axelsson forskare i tvåspråkighet, där hon beskriver hur man kan arbeta med genrepedagogik och lässtrategeier för att öka elevernas läsförståelse.

Vårt arbete med genrepedagogik kommer att avslutas med studiebesök på Knutbyskolan i Rinkeby den 12 mars 2015, där kommer vi också att träffa Monica Axelsson.

Följ gärna vad som händer i nätverket här på min bloggsida, du kommer att hitta intressanta länkar till reportage, forskning, artiklar och filmer.

Besök gärna http://solivarmland.blogspot.se/ för att ta del av vad som händer inom Språk- skriv och läsutveckling i Värmland.