Filmer från Kanada om undervisning i att sammanfatta en text.

Jag länkar till 4 delar i en filmserie som handlar om att undervisa efter genrepedagogikens grundidé. Det är en lärare i Kanada som jobbar med att sammanfatta en text tillsammans med sina elever. 

Del 1: Samtal i helklass om att sammanfatta en text

Del 2: Explicit undervisning: Ta ut viktig information-nyckelord ( "The main idea") tillsammans med elever.

Del 3:Gemensam textskrivning kring de nyckelord klassen samlade i del 2.

Del 4: Samtal med elever som arbetar två och två. Läraren vägleder.

1 2