Matris för språkprogression

Språkintroduktionen (IMSPR) är en del av gymnasieskolans introduktionsprogram (IM). Här studerar framförallt de som kommer till Eda kommun som ensamkommande flyktingbarn. Det är stora variationer i språkkunskaper och studiebakgrund för eleverna, därför har Mikael Johansson SVA-lärare på språkintroduktionen tagit fram en matris/checklista för olika nivåer i undervisningen. Matris grupper IMSPR 

 

 

Intressant föreläsning om ”feedback”

Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University forskar om motivation, personlighet och utveckling. Hon har kommit fram till att det har stor betydelse om elever tänker att de inte är framme än ("Not yet") vid målet istället för att tänka att de inte lyckas. Hon har, tillsammans med andra forskare, tittat på hjärnaktiviteten hos elever. Den är intensiv hos de elever som har motivation att utvecklas – de har en "growing mind". Här spelar det stor roll vad jag som lärare kommunicerar till mina elever -vilken feedback jag ger.

Se gärna 10 minuters klippet från en TED-föreläsning -tänkvärt.