Arbeta med boksamtal

Jag fick en förfrågan om tips på allmänna frågor att arbeta med när man jobbar med olika böcker/texter i en klass. Britta Stensson har många förslag i sin bok: "Att läsa mellan raderna". Här kommer en lista att plocka ur. Det tar ju tid för mig som lärare att läsa igenom alla böcker som eleverna läser och det tänker jag att det inte heller är nödvändigt. Våra skolbibliotekarier är duktiga på att plocka ut böcker till olika temaläsningar.

Boksamtal

 

 

Skolmaterial om genrer

IMG_1004

På läroboksförlaget Adastra finns flera läromedel som elever kan använda när de skriver olika genrer.

Skriva svenska A kan man börja använda i åk 3. Den blå "Skrivarskolan" passar från åk 6 och uppåt. Eleverna ser modelltexter och får beskrivet för sig vad som är typiskt för olika genrer. En bra hjälp för både lärare och elever.

 

Fabler -boktips

När ni jobbar med fabler och vill ha exempel från olika länder där sensmoralen är tydligt utskriven liksom koppling till svenskt ordspråk eller talesätt, är detta en fin bok att visa och läsa ur. Texterna passar främst yngre åldrar.

Fabler