Läsfrämjande arbete

I en rapport från kulturrådet som kom ut under 2015 kan man läsa om läsfrämjande projekt som genomförts i skolor runt om i landet, med gott resultat. Här är några som vi kanske redan gör eller skulle kunna göra:

  • Bokprat med skolbibliotekarie
  • Författarbesök med för- och efterarbete 
  • Bikcirklar med diskussioner ( se bifogad fil från "En bok för alla")
  • Didaktisk högläsning med diskussioner kring lässtrategier – Medvetna bokval.
  • "Bokbundisar" – äldre elever som läser och diskuterar med yngre elever, regelbundet.  Det kan vara mellanstadiet och lågstadiet men också högstadiet med yngre elever.
  • Eleverna kan ha egna inloggningar till "Barnens bibliotek". Där kan de hitta boktips men också själva tipsa om böcker.
  • Boktrailer.se en svensk nätsida där man kan hitta inspelade filmsnuttar om aktuella böcker.

Ett-sätt-att-tala-om-böcker – En bok för alla

boktrailer.se

Barnens bibliotek