Från Ann-Marie Körlings blogg

Feta öppna frågor

Ann-Marie Körling skriver om mycket intressant på sin blogg. Här ger hon förslag på frågor som öppnar upp intresse hos eleverna och frågor som gräver lite djupare i barns lässtrategier. En hel radda med frågor att ställa som pedagog för att undersöka hur barnen gör när de läser.

Starta upp ett arbetsområde med hjälp av ord

Här ger Ann-Marie tips om hur man introducerar ett arbetsområde med hjälp av ord och begrepp. Bra lektionstips och en klar arbetsgång.

 

 

Skriv mer! Berätta mer! – metodböcker för lågstadiet

Lucy Calkins Lucy Calkins är professor vid och ledare för The Reading and      Writing Project vid Columbia University.

 Hon visar i "Skriv mer!" hur man planerar ett läsårslångt skrivarbete  med en genomtänkt progression. Hon delar in läsåret i  sexveckorsperioder under vilka klassen arbetar med olika texttyper,  såsom narrativt berättande, argumenterande texter, faktatexter,  poesi, instruerande texter och utredande texter.

 Lucy Calkins visar hur du, som lärare, kan utveckla dina kunskaper  om texter och skrivande och hur du kan förmedla detta till dina  elever.

I "Berätta mer!" får du lära dig mer om hur du kan hjälpa varje individ i utvecklingen i skrivprocessen. Här får du verktyg som kan stödja det vägledande samtalet med elever i förskolan och lågstadiet.