En läsvärd metodbok om processinriktad skrivundervisning

Skrivundervisning

  Catharina Tjernberg har skrivit boken "Skrivundervisning". Den vänder sig till lärare på låg,- och mellanstadiet.

  I boken får du läsa om hur du går från teori till praktik i din undervisning. Du får tips om hur du kan introducera och strukturera ett skrivområde samt hur du genom modellering synliggör lärandet och elevernas ansvar.

 Viktiga hörnpelare i skrivundervisningen, enligt Tjernberg, är: systematiken, instruktionen och reflektionen. Elever och lärare lär sig skrivandets hantverk genom att studera hur författare gör.
 

Catharina Tjernberg bygger upp sina lektioner efter en given struktur:

  • inledande fas med minilektion
  • skrivfas som ägnas åt självständigt skrivande och vägledande samtal
  • avslutande fas med återsamling för att delge varandra skrividéer eller visa hur man använt en strategi.

I Skrivarskolan, som hon väljer att kalla det, arbetar hon under det första läsåret med:

  • narrativt skrivande
  • mönsterböcker
  • instruerande texter (hur-man-gör-texter)
  • fakta-texter (allt-om-texter)
  • argumenterande texter
  • lyrik