Mönsterböcker i åk 1

Jag har förmånen att arbeta med svenska och främst skrivande i en åk 1:a detta läsår. På slutet av terminen har vi arbetat med "Mönsterböcker" efter Catharina Tjernbergs modell i boken "Skrivundervisning".

Först läste vi tillsammans några böcker från Kiwiserien som är uppbyggda efter ett mönster:                 – En hund.  – Min stol och –Vad gillar Misse Matvrak? Vi pratade om mönstret i böckerna med upprepningar, motsatsord och en överraskning på slutet. Jag skrev och ritade några sidor till en bok om en nalle. Därefter fick eleverna sitta två och två och utbyta idéer innan de började på den egna boken.

Nästa lektion läste vi Pomelo och motsatsorden av Ramona Badescu som är full av motsatser och bilder som förstärker texten. Den hjälpte eleverna i det fortsatta arbetet med de egna böckerna.

Eftersom det blir en mening på varje sida i boken så är det lätt för barnen att se var det ska vara stor bokstav och punkt.

 

img_1538                             img_1541

        

       

 

 

           

         

Att läsa och förstå – kunskapsöversikt

Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla       skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan?    Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse. Störst fokus ligger på årskurserna 3-7, där eleverna går alltmer från att lära sig läsa till att läsa för att lära.

  Den tumnagelfinns att ladda ner eller beställa på skolverket.

   Att läsa och förstå – kunskapsöversikt