Från Ann-Marie Körlings blogg

Feta öppna frågor

Ann-Marie Körling skriver om mycket intressant på sin blogg. Här ger hon förslag på frågor som öppnar upp intresse hos eleverna och frågor som gräver lite djupare i barns lässtrategier. En hel radda med frågor att ställa som pedagog för att undersöka hur barnen gör när de läser.

Starta upp ett arbetsområde med hjälp av ord

Här ger Ann-Marie tips om hur man introducerar ett arbetsområde med hjälp av ord och begrepp. Bra lektionstips och en klar arbetsgång.

 

 

Skriv mer! Berätta mer! – metodböcker för lågstadiet

Lucy Calkins Lucy Calkins är professor vid och ledare för The Reading and      Writing Project vid Columbia University.

 Hon visar i "Skriv mer!" hur man planerar ett läsårslångt skrivarbete  med en genomtänkt progression. Hon delar in läsåret i  sexveckorsperioder under vilka klassen arbetar med olika texttyper,  såsom narrativt berättande, argumenterande texter, faktatexter,  poesi, instruerande texter och utredande texter.

 Lucy Calkins visar hur du, som lärare, kan utveckla dina kunskaper  om texter och skrivande och hur du kan förmedla detta till dina  elever.

I "Berätta mer!" får du lära dig mer om hur du kan hjälpa varje individ i utvecklingen i skrivprocessen. Här får du verktyg som kan stödja det vägledande samtalet med elever i förskolan och lågstadiet. 

Program på UR-skola

Jag har varit inne och kikat på UR-skola och upptäckt både nya och gamla programserier i svenska. 

 • Språket bär kunskapen – under fördjupning finns filminspelningar som förklarar typiska drag i olika genrer.
 • Grammatikbolaget – ny serie som tar upp den svenska grammatiken på ett roligare sätt för åk 4-6
 • Radioskrivarklubben – radioprogram med inspelade berättelser som är skrivna av elever i åk 4-6. Det finns en lärarhandledning till och serien bygger på material från boken "Pennvässaren". Genom att lyssna på andras berättelser kan elever upptäcka bra inledningar, handling med hinder och avslut…
 • Livet i Bokstavslandet – för den tidiga bokstavsinlärningen i åk F-1
 • De fem lässtrategierna för åk 7-9. Korta musikvideos som förklarar de fem lässtrategierna: Förutspå, Inre bilder, Reda ut oklarheter, Ställa frågor och Sammanfatta.

På sli -mediecenter har jag hittat en serie som heter Sagosatelliten. Det är korta berättelser skrivna och berättade av barn i de yngre åldrarna. Skådespelare gestaltar berättelserna och tanken är att väcka berättarlusten hos barn.

Utveckla elevernas berättande

pannvassarenPennvässaren – Dramaturgin som verktyg för bra berättelser.

Detta är ett material med tips och idéer om hur man får barn och ungdomar att vilja berätta och skriva. Veronica Grönte heter författarinnan och det finns att beställa på Studentlitteratur.  Materialet består av en metodbok, kopieringsunderlag och bildkort som inspiration. Det kan användas från åk 1 och uppåt. 

Ni som jobbat med modulen: "Att läsa och skriva i alla ämnen" har redan stött på hinderschemat och karaktärschemat som är kopierat från Pennvässaren.

Jag tänker att vi kan använda delar av detta material om det blir en svenskgrupp som jobbar vidare med att skriva nästa läsår.

Läsfrämjande arbete

I en rapport från kulturrådet som kom ut under 2015 kan man läsa om läsfrämjande projekt som genomförts i skolor runt om i landet, med gott resultat. Här är några som vi kanske redan gör eller skulle kunna göra:

 • Bokprat med skolbibliotekarie
 • Författarbesök med för- och efterarbete 
 • Bikcirklar med diskussioner ( se bifogad fil från "En bok för alla")
 • Didaktisk högläsning med diskussioner kring lässtrategier – Medvetna bokval.
 • "Bokbundisar" – äldre elever som läser och diskuterar med yngre elever, regelbundet.  Det kan vara mellanstadiet och lågstadiet men också högstadiet med yngre elever.
 • Eleverna kan ha egna inloggningar till "Barnens bibliotek". Där kan de hitta boktips men också själva tipsa om böcker.
 • Boktrailer.se en svensk nätsida där man kan hitta inspelade filmsnuttar om aktuella böcker.

Ett-sätt-att-tala-om-böcker – En bok för alla

boktrailer.se

Barnens bibliotek

 

 

 

Arbeta med boksamtal

Jag fick en förfrågan om tips på allmänna frågor att arbeta med när man jobbar med olika böcker/texter i en klass. Britta Stensson har många förslag i sin bok: "Att läsa mellan raderna". Här kommer en lista att plocka ur. Det tar ju tid för mig som lärare att läsa igenom alla böcker som eleverna läser och det tänker jag att det inte heller är nödvändigt. Våra skolbibliotekarier är duktiga på att plocka ut böcker till olika temaläsningar.

Boksamtal

 

 

Skolmaterial om genrer

IMG_1004

På läroboksförlaget Adastra finns flera läromedel som elever kan använda när de skriver olika genrer.

Skriva svenska A kan man börja använda i åk 3. Den blå "Skrivarskolan" passar från åk 6 och uppåt. Eleverna ser modelltexter och får beskrivet för sig vad som är typiskt för olika genrer. En bra hjälp för både lärare och elever.

 

1 2 3 4