Fabler -boktips

När ni jobbar med fabler och vill ha exempel från olika länder där sensmoralen är tydligt utskriven liksom koppling till svenskt ordspråk eller talesätt, är detta en fin bok att visa och läsa ur. Texterna passar främst yngre åldrar.

Fabler

Material i genrepedagogik

Nu finns det lathundar och bedömningsmatriser till fler genrer på webkatalogen. Ni hittar dem under: Gemensam – Lar – Lärare -Genrepedagogik. Förhoppningsvis är detta en smidigare sökväg. Jag har gjort två förenklade mallar till personligt återgivande text och sekventiell förklaring att användas till yngre elever. De är sparade under respektive genre.

Min tanke är att samla textförslag i pärmar och distribuera ut till låg- och mellanstadiets arbetslag. Önskemål finns också om att jobba vidare med andra genrer på kompetensutvecklingsdag i höst. Spännande fortsättning följer.

Matris för språkprogression

Språkintroduktionen (IMSPR) är en del av gymnasieskolans introduktionsprogram (IM). Här studerar framförallt de som kommer till Eda kommun som ensamkommande flyktingbarn. Det är stora variationer i språkkunskaper och studiebakgrund för eleverna, därför har Mikael Johansson SVA-lärare på språkintroduktionen tagit fram en matris/checklista för olika nivåer i undervisningen. Matris grupper IMSPR 

 

 

Intressant föreläsning om ”feedback”

Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University forskar om motivation, personlighet och utveckling. Hon har kommit fram till att det har stor betydelse om elever tänker att de inte är framme än ("Not yet") vid målet istället för att tänka att de inte lyckas. Hon har, tillsammans med andra forskare, tittat på hjärnaktiviteten hos elever. Den är intensiv hos de elever som har motivation att utvecklas – de har en "growing mind". Här spelar det stor roll vad jag som lärare kommunicerar till mina elever -vilken feedback jag ger.

Se gärna 10 minuters klippet från en TED-föreläsning -tänkvärt.

 

 

Filmer från Kanada om undervisning i att sammanfatta en text.

Jag länkar till 4 delar i en filmserie som handlar om att undervisa efter genrepedagogikens grundidé. Det är en lärare i Kanada som jobbar med att sammanfatta en text tillsammans med sina elever. 

Del 1: Samtal i helklass om att sammanfatta en text

Del 2: Explicit undervisning: Ta ut viktig information-nyckelord ( "The main idea") tillsammans med elever.

Del 3:Gemensam textskrivning kring de nyckelord klassen samlade i del 2.

Del 4: Samtal med elever som arbetar två och två. Läraren vägleder.

1 2 3 4