Lässtrategier

Här har jag sammanställt de lässtrategier som Josefin Nilsson pratade om på sin föreläsning som ”RUC-gruppen” fick ta del av våren 2015. Hon har gjort dem efter Barbro Westlunds idéer så de liknar de som ni hittar i ”En läsande klass”, med mindre betoning på figurerna. Dessa kanske passar bättre på mellan- och högstadiet då det kan vara bra att komma bort från figurerna och fokusera på strategierna istället.

Jag tycker att det är bra att hon ger förslag på hur eleverna kan uttrycka sina tankar  -se kursiverad text på korten. 

Josefin Nilssons strategikort pdf

Nätverket SOL i Värmland

Den 23 oktober 2014 samlades nätverket för ”Skriv-, språk och läsutveckling i Värmland” på Karlstad Universitet. Temat för det här läsåret är genrepedagogik utifrån Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring.

Deltagarna kommer från hela Värmland och från alla stadier och från olika verksamheter, men bara kvinnor, några män finns det väl ändå i yrket och varför kommer inte de?

Dagen började med omvärldsspaning och tips om länkar, litteratur och film. Vi såg bla en film med Monica Axelsson forskare i tvåspråkighet, där hon beskriver hur man kan arbeta med genrepedagogik och lässtrategeier för att öka elevernas läsförståelse.

Vårt arbete med genrepedagogik kommer att avslutas med studiebesök på Knutbyskolan i Rinkeby den 12 mars 2015, där kommer vi också att träffa Monica Axelsson.

Följ gärna vad som händer i nätverket här på min bloggsida, du kommer att hitta intressanta länkar till reportage, forskning, artiklar och filmer.

Besök gärna http://solivarmland.blogspot.se/ för att ta del av vad som händer inom Språk- skriv och läsutveckling i Värmland.

1 2 3 4